Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Tập huấn hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi

10:25 20/11/2023

Sáng ngày 16/11/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang (CDC AG) tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi” cho cán bộ y tế 02 huyện thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tri Tôn và Tịnh Biên theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

(Bs. Nguyễn Văn Tỉnh  - Khoa Sức khỏe Sinh sản, CDC AG báo cáo tại lớp tập huấn)

Chương trình lớp tập huấn được Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản - CDC AG triển khai Quyết định số 2796/QĐ-BYT ngày 06/7/2023 của Bộ Y tế về việc Ban hành tài liệu “Hướng dẫn về khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi”; Hướng dẫn phương pháp tổ chức một buổi khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi; Hướng dẫn khám lâm sàng sức khỏe định kỳ cho trẻ; Phát hiện các trường hợp bất thường về thể chất và tinh thần của trẻ và cách xử trí; cuối cùng là hướng dẫn báo cáo theo biểu mẫu.

(Quang cảnh lớp tập huấn)

Qua tập huấn đã giúp cán bộ y tế phụ trách chương trình tại 02 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên hiểu được phương pháp và cách thức tổ chức một buổi khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi, góp phần giúp cho trẻ em tại 02 huyện miền núi của An Giang được chăm sóc sức khoẻ ngày một tốt hơn.

Minh Cường

Khoa TT-GDSK, TT.KSBT An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang