Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ BHYT

10:29 07/06/2021

Vào ngày 04/6/2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang (BHXH) đã ban hành Công văn số 816/BHXH-GĐBHYT về việc thực hiện Công văn số 1537/BHXH-CSYT hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ BHYT

Công văn do ông Diệp Thành Bu – Phó Giám đốc BHXH An Giang ký gửi Cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tỉnh; Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang.

Thực hiện Công văn số 1537/BHXH-CSYT ngày 02/06/2021 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế;

BHXH tỉnh An Giang đề nghị BHXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tổ chức thực hiện, lưu ý một số nội dung sau:

1. Về đối tượng thanh toán bảo hiểm y tế.

Các trường hợp đến khám và người bệnh điều trị nội trú có biểu hiện nghi ngờ được cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) chỉ định thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế về chẩn đoán và điều trị COVID- 19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) ban hành kèm theo Quyết định số 2008/QB-BYT ngày 26/04/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế cụ thể:

- Người bệnh có sốt và/hoặc viêm đường hô hấp cấp tính không lý giải được bằng các nguyên nhân khác;

- Người bệnh có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào có tiền sử đến/qua/ở/về từ vùng dịch tễ có bệnh COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng HOẶC tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng.

Trường hợp xét nghiệm COVID-19 dương tính, người bệnh áp dụng biện pháp cách ly y tế: thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT theo Mục 1 Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/04/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí liên quan đến dịch bệnh COVID-19:

“1. Thanh toán chi phí KCB đối với người có thẻ BHYT đang trong thời gian cách ly y tế tập trung do COVID-19 phải KCB tại Cơ sở KCB BHYT:

- 1.1 Ngân sách nhà nước chi trả chi phí KCB do COVID-19, bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền... theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

- 1.2 Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến, trừ chi phí tại điểm 1.1 khoản này;

- 1.3 Người có thẻ BHYT tự chi trả chi phí cùng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi được hưởng BHYT (nếu có) theo quy định của pháp luật về BHYT. ”

Trường hợp xét nghiệm COVID-19 âm tính: thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT: “Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB được Cơ sở y tế kết luận không phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo quy định của pháp luật về BHYT” (Tại Mục 6 Công văn số 3100/BYT-BH).

2. Mức giá thanh toán.

- Thanh toán đối với trường hợp mẫu đơn: áp dụng mức giá dịch vụ số 1735: xét nghiệm vi khuẩn/vi rút/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y tế với giá 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

- Đối với các Cơ sở KCB BHYT phải chuyển mẫu bệnh phẩm cho Cơ sở KCB khác để thực hiện xét nghiệm: Thực hiện theo quy định của Bộ Y tế tại Điều 9 Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4356/BYT-KHTC của Bộ Y tế và Công văn số 561/BHXH-CSYT để giám định và thanh toán theo chế độ BHYT.

- Đối với mẫu gộp: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 4356/BYT-KHTC.

3. Thời điểm thanh toán: tính từ ngày 28/05/2021 từ thời điểm Bộ Y tế ban hành Công văn số 4356/BYT-KHTC.

4. Không thanh toán chi phí KCB BHYT đối với các trường hợp đã được các nguồn khác chi trả. Các Cơ sở thực hiện xét nghiệm COVID-19 tổ chức đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế theo các quy định hiện hành hoặc theo hướng dẫn của Bộ Y tế hoặc Ủy ban phòng chống COVID-19 trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố và các Cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tỉnh phối hợp thực.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang