Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

An Giang: Triển khai thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thông tuyến tỉnh từ ngày 01/01/2021

01:48 07/01/2021

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người dân có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thông báo từ ngày 01/01/2021, triển khai thực hiện khám, chữa bệnh BHYT thông tuyến tỉnh theo quy định tại Khoản 6 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13. Tuy nhiên, người có thẻ BHYT cần lưu ý:

Người tham gia BHYT tự đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT tuyến tỉnh theo Khoản 6 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế là trường hợp đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến (không có giấy chuyển viện) được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi BHYT và mức hưởng như đi khám chữa bệnh đúng tuyến. Tuy nhiên, phần chi phí cùng chi trả của người bệnh trong trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến sẽ không được xác định là điều kiện để cấp Giấy chứng nhận cùng chi trả trong năm.

 Người có thẻ BHYT tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến (không có giấy chuyển viện) và được chỉ định điều trị nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh trước ngày 01/01/2021, ra viện từ ngày 01/01/2021 trở đi, có xuất trình thẻ BHYT và các giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ: các chi phí khám, chữa bệnh BHYT phát sinh từ ngày 01/01/2021 được quỹ BHYT chi trả theo quy định. 

Người tham gia BHYT nên đi khám, chữa bệnh đúng tuyến, đúng quy định để được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT. Trên đây là Thông báo về việc thực hiện khám, chữa bệnh BHYT khi thông tuyến tỉnh từ ngày 01/01/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang./.

Nguồn: Thông báo số 1859/TB-BHXH, ngày 30 tháng 12 năm 2020

DT

 

http://angiang.gov.vn/wps/portal/Home/chi-tiet-tin-tuc/an-giang-trien-khai-thuc-hien-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-thong-tuyen-tinh-tu-nga