Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang: tiếp nhận trở lại người bệnh mắc COVID-19 chuyển tuyến tới Bệnh viện ĐKTT An Giang kể từ 6 giờ ngày 05/11/2021.

08:56 05/11/2021

Vào ngày 04/11/2021, Ông Lâm Võ Hùng – Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang đã ký ban hành Công văn số 1021/BVAG-KHTH về việc tiếp nhận trở lại người bệnh mắc COVID-19 chuyển tuyến tới Bệnh viện ĐKTT An Giang.

Cụ thể:

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để ứng phó khẩn cấp phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị. Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang được sự chấp thuận của Sở Y tế theo Công văn số 3437/SYT-VP ngày 17/10/2021 đã tạm dừng tiếp nhận người bệnh mắc COVID-19 chuyển tuyến tới Bệnh viện kể từ ngày 17/10/2021.

Hiện bệnh viện đã kiểm soát ổn định được tình hình dịch bệnh COVID-19 trong bệnh viện và đã tiếp nhập nhận bệnh ngoại trú, nội trú kể từ ngày 1/11/2021. Nay bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang thông báo sẽ tiếp nhận trở lại người bệnh mắc COVID-19 chuyển tuyến tới Bệnh viện ĐKTT An Giang kể từ 6 giờ ngày 05/11/2021.

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị chuyển tuyến hội chẩn trước khi chuyển viện.

Trân trọng./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang