Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Bộ Y tế: Ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà

01:48 30/08/2021

Vào ngày 28/8/2021, Ông Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 4156/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà

Cụ thể:

Ban hành kèm theo Quyết định này Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà, bao gồm:

- Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà.

- Hướng dẫn Chế độ dinh dưỡng cho người nhiễm COVID-19 tại nhà.

Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà được áp dụng tại các cơ sở được giao nhiệm vụ quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà để hướng dẫn cho người nhiễm COVID-19 và người chăm sóc người nhiễm COVID-19 tự chăm sóc tại nhà.

Giao Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế Ngành chỉ đạo triển khai tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà tới các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà. Thời điểm áp dụng tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà là thời điểm triển khai Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà”.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang