Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà

10:13 15/11/2021

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà.

Cụ thể:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang