Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Infographic truyền thông cho Quyết định 775/QĐ-BYT

10:09 06/04/2022

Ngày 28/3/2022 Bộ Y tế ban hành Quyết định 775/QĐ-BYT Hướng dẫn chăm sóc, quản lý tại nhà đối với phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ sơ sinh mắc COVID-19. Xin gửi các Infographic truyền thông cho Quyết định 775/QĐ-BYT.

 

 

 

https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-dia-phuong/-/asset_publisher/gHbla8vOQDuS/content/infographic-truyen-thong-cho-quyet-inh-775-q-byt?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fmoh.gov.vn%3A443%2Fhoat-dong-cua-dia-phuong%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gHbla