Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

08:39 21/06/2021

Vào ngày 18/6/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2995/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 áp dụng cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng Nhà nước và tư nhân trên cả nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang