Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Triển khai thực hiện Quyết định số 250/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

10:15 10/02/2022

Vào ngày 09/02/2022, Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 373/SYT-NVY về việc triển khai thực hiện Quyết định số 250/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Cụ thể:

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 (Sau đây gọi tắt là Quyết định số 250/QĐ-BYT, đính kèm).

Quyết định số 250/QĐ-BYT thay thế Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 và Quyết định số 5666/QĐ-BYT ngày 12/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021;

Sở Y tế yêu cầu Lãnh đạo các cơ sở khám, chữa bệnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các khoa, phòng và bộ phận liên quan tổ chức triển khai, tập huấn và nghiêm túc thực hiện đúng theo các nội dung của Quyết định số 250/QĐ-BYT tại đơn vị./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang