Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Các cơ sở khám, chữa bệnh khẩn trương hoàn thành đăng ký cơ sở khám, chữa bệnh trên Hệ thống Đơn thuốc quốc gia trước ngày 30/6/2022

10:11 06/04/2023

Vào ngày 05/4/2023, Ông Trần Quang Hiền–Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 739/SYT-NVY gửi các đơn vị y tế; phòng Y tế huyện, thị, thành phố; Phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân; Bệnh xá Công an và Bệnh xá Quân y tỉnh vvề việc đẩy nhanh tiến độ triển khai kê đơn thuốc điện tử.

Đơn thuốc điện tử có giá trị pháp lý như đơn giấy. Ảnh: thanhnien.vn

Cụ thể:

Sở Y tế đã có Công văn số 2300/SYT-NVY ngày 18/7/2022 về việc triển khai Thông tư 04/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT, Thông tư số 18/2018/TT-BYT và Thông tư số 27/2021/TT-BYT của Bộ Y tế. Tuy nhiên, đến nay nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa hoàn thành việc triển khai, thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. Để đảm bảo thực hiện đúng lộ trình theo quy định Bộ Y tế, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Lãnh đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ đạo các Khoa, Phòng chuyên môn nghiên cứu kỹ các văn bản quy định về kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử; khẩn trương hoàn thành đăng ký cơ sở khám, chữa bệnh trên Hệ thống Đơn thuốc quốc gia tại địa chỉ https://donthuocquocgia.vn, bao gồm cả các Phòng khám đa khoa khu vực và các Trạm y tế cấp xã. Nội dung này yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/06/2023 theo lộ trình Thông tư 04/2022/TT-BYT.

2. Người đứng đầu cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân chỉ đạo, triển khai đến các bác sỹ, y sỹ thực hiện kê đơn thuốc tại đơn vị đăng ký thông tin bác sỹ, y sỹ trên Hệ thống Đơn thuốc quốc gia tại địa chỉ https://donthuocquocgia.vn, theo nguyên tắc cá nhân tự đăng ký và tự bảo quản đối với mã liên thông, mật khẩu được Hệ thống cung cấp. Nội dung này, yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/06/2023 theo lộ trình Thông tư 04/2022/TT-BYT.

3. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho cán bộ chuyên môn trực tiếp phụ trách triển khai nội dung kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử tại đơn vị. Cán bộ phụ trách triển khai có nhiệm vụ:

- Quản lý tài khoản, mã liên thông của đơn vị và tài khoản, mã liên thông của các cơ sở khám, chữa bệnh (các Trạm Y tế) trực thuộc đơn vị trên Hệ thống.

- Hướng dẫn, đôn đốc các bác sỹ, y sỹ kê đơn thuốc tại đơn vị thực hiện đăng ký thông tin bác sỹ trên Hệ thống. Tổng hợp, cung cấp mã liên thông của các bác sỹ cho đơn vị cung cấp phần mềm quản lý khám, chữa bệnh (HIS) để thực hiện cấu hình kỹ thuật liên thông gửi đơn thuốc lên Hệ thống.

- Giám sát việc liên thông, gửi đơn thuốc lên Hệ thống từ phần mềm quản lý khám, chữa bệnh của đơn vị.

- Đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc triển khai kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử tại đơn vị.

- Tham gia nhóm Zalo triển khai đơn thuốc quốc gia tỉnh An Giang tại link https://zalo.me/g/vharfr875 để thuận tiện thảo luận, trao đổi trong quá trình triển khai, thực hiện.

4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có Nhà thuốc Bệnh viện hoặc Quầy thuốc GPP phải yêu cầu đơn vị cung cấp phần mềm phải cập nhập, nâng cấp phần mềm quản lý cơ sở bán lẻ thuốc theo Thông tư số 228/QĐ-QLD ngày 03/4/2023 của Cục Quản lý dược về việc ban hành Chuẩn kết nối giữa Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia và Hệ thống thông tin Quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn, nhằm đón đơn thuốc điện tử để bảo đảm thực hiện đúng Quyết định số 808/QĐ-BYT ngày 01/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tài liệu hướng dẫn kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.

5. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thông tin các nội dung cần triển khai để thực hiện kê đơn điện tử; chỉ đạo và hướng dẫn Phòng khám khu vực, các Trạm Y tế trực thuộc triển khai theo quy định.

6. Đề nghị Phòng Y tế/Cán bộ phụ trách Y tế thuộc Văn phòng UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm triển khai đến các phòng khám tư nhân trên địa bàn; rà soát các văn bản pháp luật còn hiệu lực để tiến hành kiểm tra, giám sát nghĩa vụ của các cơ sở y tế bắt buộc phải thực hiện liên thông dữ liệu về đơn thuốc điện tử.

Đề nghị các đơn vị chủ động nghiên cứu và nhanh chóng triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Y tế (qua Phòng Nghiệp vụ Y) để tổng hợp, xem xét giải quyết./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang