Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng I trở lên triển khai khám bệnh không giấy, trong đó hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng không sử dụng bệnh án giấy

03:20 10/04/2023

Đó là một trong những nội dung phải thực hiện theo Quyết định số 1710/QĐ-BYT ngày 05/4/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 03/02/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Y tế về Chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Văn phòng Sở Y tế đăng tải nội dung Quyết định số 1710/QĐ-BYT ngày 05/4/2023 của Bộ Y tế:

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang