Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp.

05:23 04/03/2022

Vào Chiều ngày 04/3/2022, Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 649/SYT-NVY về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp.

Cụ thể:

Thực hiện Công văn số 931/BYT-BH ngày 28/02/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cứ công dân gắn chíp.

          Nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng  Căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          1. Thông báo công khai cho người bệnh biết và triển khai tiếp đón người bệnh khi đi khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD có gắn chíp, hoặc qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an - VNEID (chỉ áp dụng đối với công dân đã đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cung cấp).

          2. Đối với người bệnh đã được cấp CCCD có gắn chíp:

          - Trường hợp khi kiểm tra CCCD (quét mã QR code) hoặc qua ứng dụng VNEID đã có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT thì thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin về BHYT và tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh BHYT; đồng thời thông tin cho người bệnh biết để đi khám chữa bệnh BHYT kể từ lần sau bằng CCCD gắn chíp hoặc bằng ứng dụng VNEID;

          - Trường hợp khi kiểm tra thông tin nhưng không có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT thì giải thích để người bệnh đó biết tình trạng của thẻ BHYT trên CCCD chưa thể thực hiện được; thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh BHYT hiện hành (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh).

          3. Đối với người bệnh chưa được cấp CCCD có gắn chíp:

          Thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh BHYT hiện hành (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh).

          Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang