Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

An Giang: Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện ký hợp đồng khám bệnh bảo hiểm y tế năm 2024.

02:12 02/11/2023

Vào ngày 30/10/2023, Ông Đoàn Thanh Hùng – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 2746/SYT-NVY về việc danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện ký hợp đồng khám bệnh bảo hiểm y tế năm 2024.

Sở Y tế cung cấp Danh các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2024. Cụ thể như sau:

Nguồn: Công văn số 2746/SYT-NVY ngày 30/10/2023 của Sở Y tế tỉnh An Giang

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang