Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.

09:11 12/12/2023

Vào ngày 11/12/2023, Ông Đoàn Thanh Hùng – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ban hành Công văn số 3205/SYT-NVY về việc Tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.

Hình ảnh minh họa

Cụ thể:

Thực hiện Công văn số 1695/KCB-NV ngày 04/12/2023 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế về việc tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả tại các cơ sở khám chữa bệnh; Căn cứ kết quả đánh giá công tác dược và khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú tại một số đơn vị qua phúc tra cuối năm 2023;

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện những nội dung sau:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, quy trình kỹ thuật và các hướng dẫn chuyên môn trong chẩn đoán, điều trị, thực hiện kỹ thuật và kê đơn thuốc tại cơ sở theo quy định.

Kê đơn thuốc:

Tiếp tục quán triệt việc triển khai thực hiện nghiêm các quy định về kê đơn và sử dụng thuốc của Bộ Y tế tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú; Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017; Thông tư số 04/2022/TT-BYT ngày 12/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018, Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 và Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 hướng dẫn sử dụng thuốc trong cơ sở y tế có giường bệnh.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm thực hiện lộ trình kê đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BYT ngày 12/7/2022. Khẩn trương đẩy mạnh triển khai kê đơn thuốc điện tử theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử và Quyết định số 808/QĐ-BYT ngày 01/4/2022 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.

Tăng cường công tác quản lý kê đơn thuốc tại đơn vị: Chỉ được kê đơn thuốc sau khi đã có kết quả khám bệnh, chẩn đoán bệnh, kê đơn thuốc phù hợp với chẩn đoán bệnh và mức độ bệnh, phải đạt được mục tiêu an toàn, hợp lý và hiệu quả. Việc kê đơn thuốc phải phù hợp với: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do Bộ Y tế ban hành hoặc công nhận; Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của cơ sở khám, chữa bệnh xây dựng theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng thuốc trong cơ sở y tế có giường bệnh; Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đi kèm với thuốc đã được phép lưu hành; Dược thư quốc gia Việt Nam. Ưu tiên kê đơn thuốc dạng đơn chất hoặc thuốc generic.

Xây dựng Danh mục thuốc tại đơn vị: Thực hiện xây dựng danh mục thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện. Cụ thể như sau:

Đảm bảo phù hợp với mô hình bệnh tật và chi phí về thuốc dùng điều trị trong bệnh viện;

Phù hợp về phân tuyến chuyên môn kỹ thuật;

Căn cứ vào các hướng dẫn hoặc phác đồ điều trị đã được xây dựng và áp dụng tại đơn vị;

Đáp ứng với các phương pháp mới, kỹ thuật mới trong điều trị;

Phù hợp với các phạm vi chuyên môn của bệnh viện;

Phù hợp với danh mục thuốc do Bộ Y tế ban hành;

Ưu tiên thuốc sản xuất trong nước;

Ưu tiên lựa chọn thuốc generic hoặc thuốc mang tên chung quốc tế, hạn chế tên biệt dược hoặc nhà sản xuất cụ thể.

Tăng cường công tác dược lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hoạt động sử dụng thuốc:

Tư vấn xây dựng các danh mục thuốc đảm bảo an toàn, hợp lý và hiệu quả;

Tư vấn, giám sát kê đơn trong sử dụng thuốc;

Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, người sử dụng thuốc và cộng đồng;

Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc tại cơ sở;

Nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thực hiện giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại đơn vị theo Hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 29/QĐ-BYT ngày 05/01/2022.

Căn cứ vào “Danh mục Tương tác thuốc chống chỉ định trong thực hành lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” được ban hành theo Quyết định số 5948/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 và tùy theo điều kiện thực tế, tổ chức triển khai hoạt động quản lý tương tác thuốc tại cơ sở.

Bảo đảm phát huy vai trò của Hội đồng thuốc và điều trị trong triển khai các vấn đề liên quan đến thuốc và điều trị bằng thuốc của bệnh viện, thực hiện tốt chính sách quốc gia về thuốc trong bệnh viện, bao gồm:

Xây dựng các quy định về quản lý và sử dụng thuốc;

Xây dựng danh mục thuốc;

Xây dựng và thực hiện các hướng dẫn điều trị;

Xác định và phân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc;

Giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) và các sai sót trong điều trị;

Thông báo, kiểm soát thông tin về thuốc.

Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo, phổ biến, nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn này đến toàn thể nhân viên y tế trong đơn vị./.

Nguồn: Công văn số 3205/SYT-NVY ngày 11/12/2023 của Sở Y tế An Giang

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang