Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Hướng dẫn xử trí các trường hợp F0 có chỉ số Ct > 30 ngoài cộng đồng.

09:35 19/10/2021

Vào ngày 15/10/2021, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 3420/SYT-NVY về việc Hướng dẫn xử trí các trường hợp F0 có chỉ số Ct > 30 ngoài cộng đồng.

Cụ thể:

Trước thực tế ngoài cộng đồng phát hiện các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 được xác định bằng kỹ thuật RT-PCR (gọi tắt là F0) có chỉ số Ct > 30 làm phân vân trong cách xử trí cho các đơn vị: phải tiếp nhận tại cơ sở điều trị COVID-19 hay cách ly y tế tại nhà;

Sở Y tế hướng dẫn xử trí các trường hợp này như sau:

1. Trường hợp F0 có triệu chứng hay mắc các bệnh nền cần xử trí: chuyển vào cơ sở thu dung điều trị COVID-19; xin cấp mã số người bệnh COVID-19 và thực hiện chế độ báo cáo theo hướng dẫn tại Công văn số 3287/SYT-NVY ngày 10/10/2021 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác quản lý báo cáo các trường hợp mắc COVID-19.

2. Trường hợp F0 không có triệu chứng và không có các bệnh nền cần phải điều trị nội trú: tạm thời đưa F0 vào cơ sở thu dung điều trị COVID-19 (bố trí ở khu vực người bệnh chờ ra viện), chỉ định xét nghiệm RT-PCR với SARS-CoV-2 lần 2:

* Nếu kết quả RT-PCR dương tính có chỉ số Ct ≤ 30: xử trí như Mục 1.

* Nếu kết quả RT-PCR âm tính hoặc dương tính có chỉ số Ct > 30:

- Chuyển F0 cách ly y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 07 ngày theo hướng dẫn tại Mục 7.2, Phần VII của Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 và áp dụng Hệ thống nền tảng quản lý, giám sát cách ly y tế tại nhà Vietnam Health Decleration (VHD) để quản lý người mắc COVID-19 đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà.

- Xin cấp mã số người mắc COVID-19 và thực hiện chế độ báo cáo theo hướng dẫn tại Công văn số 3287/SYT-NVY ngày 10/10/2021 của Sở Y tế.

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cấp giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 cho F0 sau khi kết thúc thời gian cách ly y tế tại nhà, để bảo đảm các quyền lợi của người đã mắc COVID-19 sau này.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đúng theo hướng dẫn nêu trên. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, vui lòng liên hệ BS Ngô Hữu Trí, Phòng Nghiệp vụ Y, ĐT: 0918625055, mail: bstrilxag@gmail.com./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang