Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Kê đơn, cấp thuốc ARV tối đa 90 ngày cho người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV ổn định.

09:43 05/05/2022

Vào ngày 04/5/2022, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 1276/SYT-NVY về việc kê đơn, cấp thuốc ARV tối đa 90 ngày cho người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV ổn định.

 

Cụ thể:

Thực hiện Công văn số 235/AIDS-ĐT ngày 21/04/2022 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS về việc Kê đơn, cấp thuốc ARV tối đa 90 ngày cho người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV ổn định. Sở Y tế thông báo đến các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ định xét nghiệm tải lượng HIV cho người bệnh HIV/AIDS theo quy định tại Quyết định số 5968/QĐ-BYT về Hướng dẫn Điều trị và Chăm sóc HIV/AIDS ngày 31/12/2021 để có cơ sở đánh giá người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV ổn định.

2. Lập kế hoạch nhu cầu thuốc ARV gửi nhà thầu trúng thầu thuốc ARV nguồn BHYT năm 2022, bao gồm nhu cầu cấp thuốc ARV tối đa 90 ngày sử dụng cho người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV ổn định.

3. Kê đơn cấp thuốc ARV tối đa 90 ngày sử dụng cho người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV ổn định ngay khi CSĐT nhận được thuốc ARV từ Nhà thầu trúng thầu thuốc ARV BHYT, từ công ty cung cấp thuốc ARV nguồn viện trợ, ngân sách nhà nước theo quyết định cấp thuốc từ Cục Phòng, chống HIV/AIDS. Việc cấp thuốc ARV tối đa 90 ngày sử dụng áp dụng với tất cả các phác đồ thuốc ARV.

Đề nghị các đơn vị thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang