Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Triển khai Quyết định số 1226/QĐ-BYT của Bộ Y tế về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm, thu dung điều trị người mắc COVID-19.

03:17 23/05/2022

Vào Chiều ngày 23/5/2022, Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 1533/SYT-NVY về việc triển khai Quyết định số 1226/QĐ-BYT của Bộ Y tế về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm, thu dung điều trị người mắc COVID-19.

Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện tổ chức sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm, phát hiện và điều trị COVID-19 sớm nhằm tránh lây nhiễm cho người bệnh nặng, nguy cơ cao.Ảnh: VTV.vn

Cụ thể:

Thực hiện Quyết định số 1226/QĐ-BYT ngày 17/05/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phần luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Sở Y tế đề nghị các đơn vị:

          1. Tổ chức triển khai và áp dụng các hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phần luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 tại đơn vị theo Quyết định số 1226/QĐ-BYT ngày 17/5/2022 của Bộ Y tế.

          2. Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất thực tế để bố trí khu vực điều trị cho người mắc COVID-19 đến khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị. Tiếp tục thực hiện việc chuyển tuyến chuyên môn, điều trị các trường hợp mắc COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng trước đây và Công văn số 1145/SYT-NVY ngày 21/4/2022 của Sở Y tế về việc điều chỉnh phân tuyến điều trị COVID-19 trong tỉnh.

          Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang