Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Thực hiện Đề án 06 đẩy mạnh công tác triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp.

08:51 09/06/2022

Vào ngày 07/6/2022, Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 1746/SYT-NVY về việc thực hiện Đề án 06 đẩy mạnh công tác triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp.

Cụ thể:

Ngày 04/03/2022 Sở Y tế An Giang có Công văn số 649/SYT-NVY về việc thực hiện công văn số 931/BYT-BH ngày 28/02/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cứ công dân gắn chíp. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều người dân đã được tích hợp thông tin về bảo hiểm y tế trong dữ liệu về Căn cước công dân (CCCD).

(Người dân khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang)

Để góp phần thực hiện thành công Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo người dân có thể sử dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử để đi KCB BHYT theo qui định. Sở Y tế An Giang đề nghị các đơn vị y tế thực hiện một số nội dung sau:

           1. Thủ trưởng các đơn vị phân bổ nguồn lực nâng cấp, trang bị thêm máy quét Qrcode (sử dụng được chức năng quét Qrcode trên CCCD gắn chíp) để tra cứu thông tin thẻ BHYT làm thủ tục KCB BHYT cho người bệnh. Nâng cấp chức năng tra cứu tự động thông tin thẻ BHYT từ thông tin CCCD trên phần mềm HIS đang sử dụng, giảm tải thời gian tra cứu thủ công trực tiếp.

(Giới thiệu các tính năng tại Ki-ốt thông minh tại BVĐKKV tỉnh An Giang)

2. Tra cứu trực tiếp trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn (quét mã vạch/nhập trực tiếp).

3. Thông báo công khai cho người bệnh biết và triển khai tiếp đón người bệnh khi đi KCB BHYT bằng CCCD có gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNEID hoặc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID. Kiện toàn Tổ chăm sóc khách hàng để truyền thông cho người dân (nếu có).

4. Không được từ chối KCB khi người dân cung cấp CCCD mà thông tin này đã được đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm và CSDL quốc gia về dân cư.

5. Đối với người bệnh chưa được cấp CCCD có gắn chíp, thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình KCB BHYT hiện hành (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID).

6. Tổng hợp báo cáo số liệu triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cứ công dân gắn chíp vào ngày 15 mỗi tháng (theo mẫu đính kèm).

Văn bản báo cáo các đơn vị vui lòng gửi về về Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế trên hệ thống VNPT-iOffice (soyte@angiang.gov.vn). Đối với các đơn vị y tế ngoài công lập chưa sử dụng VNPT-iOffice thì gửi bản scan pdf qua email: ntloi.sytag@gmail.com.

* Ghi chú: Các Trung tâm Y tế chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo từ các Trạm Y tế trực thuộc trong địa bàn.

          Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang