Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Triển khai Thông tư số 27/2021/TT-BYT quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

01:44 10/06/2022

Vào Sáng ngày 10/6/2022, Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 1808/SYT-NVY về việc triển khai Thông tư số 27/2021/TT-BYT quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

 

Cụ thể:

Thực hiện Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế về việc Quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử;

Thực hiện Quyết định số 808/QĐ-BYT ngày 01/4/2022 của Bộ Y tế về việc Ban hành Tài liệu hướng dẫn kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị:

          1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo các nội dung theo Khoản 5, Điều 4 của Thông tư số 27/2021/TT-BYT và yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc, các cơ sở bán lẻ thuốc thuộc thẩm quyền quản lý cùng thực hiện và báo cáo các nội dung theo Khoản 5 và khoản 6, Điều 4 của Thông tư số 27/2021/TTBYT.

2. Căn cứ vào nguồn lực đảm bảo hạ tầng Công nghệ thông tin, liên hệ đơn vị cung cấp phần mềm quản lý cơ sở khám chữa bệnh (HIS) thực hiện kết nối liên thông đơn thuốc đã kê tới hệ thống thông tin quốc gia quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn của Bộ Y tế theo hướng dẫn cụ thể ở phần II, phần III, phần IV, phần V và phần VI của Quyết định số 808/QĐ-BYT.

          Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang