Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Củng cố việc phân tầng và công tác điều trị COVID-19 trong tỉnh.

11:21 11/12/2021

Vào ngày 10/12/2021, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 4361/SYT-NVY về việc củng cố việc phân tầng và công tác điều trị COVID-19 trong tỉnh.

Cụ thể:

Căn cứ Công văn số 1399/UBND-KGVX ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của virus SARS-CoV-2;

Căn cứ nội dung thống nhất trong cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 10/12/2021 giữa Sở Y tế An Giang, các Thầy, chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai với các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 tại các tầng trong tỉnh;

Nhằm nâng cao năng lực điều trị, chăm sóc, thống nhất phương án điều phối, chuyển tầng người bệnh mắc COVID-19 giữa các cơ sở điều trị trong tỉnh, giảm các trường hợp bệnh chuyển nặng, giảm tử vong;

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện những nội dung sau đây:

1. Bố trí phụ trách chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn, điều phối công tác chuyển tuyến điều trị các trường hợp nhiễm COVID-19 giữa các tầng trong tỉnh như sau:

- Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, phụ trách địa bàn: Thành phố Long Xuyên, huyện Thoại Sơn, Chợ Mới, Châu Thành và Tri Tôn (bao gồm cả các bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn);

- Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh, phụ trách địa bàn: Thành phố Châu Đốc, huyện Châu Phú, Tịnh Biên, An Phú (bao gồm cả các bệnh viện tư nhân trên địa bàn);

- Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu phụ trách địa bàn Thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân.

2. Các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 phải quyết liệt triển khai việc phân tầng, nhận điều trị các trường hợp nhiễm COVID-19 đúng theo phân tầng của mình. Các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh chịu trách nhiệm điều phối việc chuyển bệnh giữa các tầng thuộc phân tuyến mà mình phụ trách; tuyệt đối không để người bệnh COVID-19 điều trị ở tầng không phù hợp, làm ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc và điều trị, làm tăng nguy cơ tử vong cho người bệnh.

3. Các Trung tâm Y tế huyện, thành phố cử 01 ekip (gồm 01 bác sỹ, 02 điều dưỡng) đến bệnh viện tầng 3 để học tập, thực hành nhằm đào tạo cho địa phương có đủ năng lực để tiếp nhận, điều trị, chăm sóc các trường hợp mắc COVID-19 theo đúng phân tầng của mình từ ngày 13/12/2021 đến ngày 13/01/2022.

4. Rà soát, củng cố, bổ sung và đề xuất nhu cầu nhân lực, thuốc thiết yếu, thuốc cấp cứu, trang thiết bị y tế, oxy y tế,….còn thiếu cho điều trị COVID-19 tại đơn vị mình, sớm gửi về Sở Y tế để có cơ sở hỗ trợ, điều phối, mua sắm bổ sung kịp thời.

5. Duy trì việc giao ban trực tuyến giữa Sở Y tế An Giang, các Thầy, chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai với các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 tại các tầng trong tỉnh vào lúc 8 giờ thứ Sáu hằng tuần với thành phần và nội dung như Giấy mời số 4326/GM-SYT ngày 08/12/2021 của Sở Y tế.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nhanh chóng triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai có vấn đề vướng mắc phát sinh, đề nghị báo cáo về Sở Y tế để có hướng giải quyết./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang