Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.

01:33 22/06/2022

Vào ngày 22/6/2022, Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 1986/SYT-NVY về việc tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế kê đơn thuốc điều trị ngoại trú

Cụ thể:

Thực hiện Công văn số 741/KCB-NV ngày 17/6/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú;

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện những nội dung sau:

1. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê đơn trong điều trị ngoại trú theo quy định tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2012 và Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại khoa khám bệnh, phòng khám khu vực và các Trạm Y tế.

2. Thực hiện việc kê đơn thuốc theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế; Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của đơn vị xây dựng (dựa trên quy định tại Điều 6 Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện).

3. Hội đồng thuốc và điều trị của đơn vị có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc kê đơn thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 của Bộ Y tế, tránh tình trạng lạm dụng thực phẩm chức năng, làm tăng chi phí khám, chữa bệnh cho người bệnh.

Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo, phổ biến, nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn này đến toàn thể nhân viên y tế trong đơn vị, các đơn vị trực thuộc và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang