Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Ban hành Kế hoạch tổ chức thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình mới

08:37 09/09/2022

Vào ngày 08/9/2022, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ban hành Kế hoạch số 2868/KH-SYT về việc Kế hoạch tổ chức thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình mới.

Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cụ thể:

Thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng chính phủ; Công văn số 988/UBND-KGVX ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 4705/BYT-KCB ngày 30/8/2022 của Bộ Y tế về việc rà soát, chấn chỉnh và tăng cường thu dung, quản lý, điều trị ca bệnh COVID-19;

Để chủ động ứng phó với tình hình dịch COVID-19 có xu hướng diễn biến phức tạp, Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình mới, cụ thể như sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức việc thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh song song với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, điều trị các bệnh lý thông thường cho người dân, duy trì hoạt động xã hội, phát triển kinh tế.

- Bảo đảm an toàn trong các cơ sở khám chữa bệnh, hạn chế lây nhiễm chéo; hạn chế đến mức thấp nhất số ca bệnh nặng, tử vong do COVID-19.

NGUYÊN TẮC TRONG TỔ CHỨC THU DUNG ĐIỀU TRỊ:

1. Điều trị tại nhà vẫn là nền tảng và chủ đạo trong điều trị khi đa số các trường hợp mắc COVID-19 ở mức độ nhẹ hoặc không triệu chứng.

2. Sắp xếp, bố trí lại các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 tầng 2, tầng 3 tương ứng với tình hình dịch bệnh tại địa phương và mô hình nhiễm COVID-19 hiện nay (đa số các trường hợp cần nhập viện là các ca nhiễm COVID-19/người có yếu tố nguy cơ, người có bệnh nền).

3. Duy trì áp dụng nguyên tắc 04 tại chỗ có sự điều phối thu dung điều trị, hội chẩn, chuyển tuyến các trường hợp mắc COVID-19 theo mô hình tháp 03 tầng như trước đây, có điều chỉnh cho phù hợp với hiện tại.

NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Quy trình thu dung, quản lý điều trị người xác định mắc COVID-19

1.1. Xác định ca mắc COVID-19 mới

* Xác định ca mắc mới: thực hiện theo Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19, với các trường hợp sau đây:

- Là người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR;

- Là người tiếp xúc gần và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với virus SARS-CoV-2;

- Là người có yếu tố dịch tễ, có biểu hiện lâm sàng nghi mắc COVID-19 và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với virus SARS-CoV-2;

- Là người có yếu tố dịch tễ và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính 2 lần liên tiếp (xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1) với virus SARS-CoV-2. Trong trường hợp xét nghiệm nhanh kháng nguyên lần thứ 2 âm tính thì cần phải có xét nghiệm Real-time RT-PCR để khẳng định.

* Đối với các ca bệnh nặng, ca bệnh nghi ngờ COVID-19 đang điều trị nội trú tại các bệnh viện: khuyến cáo thực hiện xét nghiệm PCR để chẩn đoán mắc COVID-19 tránh bỏ sót ca bệnh để dịch bệnh lan rộng (khi kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính nhưng vẫn nghi ngờ COVID-19).

1.2. Quy trình thu dung, quản lý người đã xác định mắc COVID-19

* Ca mắc COVID-19 được xác định tại nhà:

Báo cáo cho Trạm Y tế địa phương để được đánh giá, quản lý điều trị COVID-19 theo quy định.

* Ca mắc COVID-19 được xác định tại cơ sở y tế:

- Tại Trạm Y tế: Đánh giá tình trạng người bệnh:

+ Mức độ trung bình, nặng hoặc nhiễm COVID-19 có bệnh nền cần nhập viện điều trị: xử trí cấp cứu (nếu có), chuyển Trung tâm Y tế địa phương điều trị theo quy định.

+ Mức độ nhẹ, không triệu chứng: quản lý điều trị tại nhà.

- Tại Trung tâm Y tế, Bệnh viện Hạnh Phúc, Nhật Tân:

Đánh giá tình trạng người bệnh:

+ Mức độ trung bình, nặng hoặc nhiễm COVID-19 có bệnh nền cần nhập viện điều trị: xử trí cấp cứu (nếu có), thu dung điều trị nội trú; chuyển tầng 3 các trường hợp COVID-19 nặng hoặc có bệnh nền nặng quá khả năng chuyên môn của đơn vị (sau khi đã hội chẩn tầng 3).

+ Mức độ nhẹ, không triệu chứng: chuyển Trạm Y tế địa phương quản lý điều trị tại nhà (BV Hạnh Phúc, BV Nhật Tân thông báo với đầu mối là Trung tâm Y tế thông tin người bệnh chuyển về địa phương quản lý).

- Tại Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Tim mạch:

Đánh giá tình trạng người bệnh:

+ Mức độ trung bình, nặng hoặc nhiễm COVID-19 có bệnh nền cần nhập viện điều trị: xử trí cấp cứu; thu dung điều trị nội trú. Trường hợp người bệnh đã cải thiện, có thể hạ tầng, chuyển về tầng 2 theo phân tuyến quản lý điều trị (sau khi hội chẩn với tầng 2 dự kiến chuyển đến). Trường hợp bệnh lý có liên quan đến chuyên khoa khác, có thể hội chẩn bệnh viện chuyên khoa theo phân tuyến điều trị của tỉnh.

+ Mức độ nhẹ, không triệu chứng: chuyển Trạm Y tế địa phương quản lý điều trị tại nhà (thông báo với đầu mối là Trung tâm Y tế thông tin người bệnh chuyển về địa phương quản lý).

+ Tại Bệnh viện chuyên khoa (BV Mắt-TMH-RHM, BV Mắt LX) và các bệnh viện tư nhân khác:

Đánh giá tình trạng người bệnh:

+ Mức độ trung bình, nặng hoặc nhiễm COVID-19 có bệnh nền cần nhập viện điều trị: xử trí cấp cứu, hội chẩn với cơ sở điều trị COVID-19 tầng 2, 3 chuyển tuyến theo quy định.

+ Mức độ nhẹ, không triệu chứng: chuyển Trạm Y tế địa phương quản lý điều trị tại nhà (thông báo với đầu mối là Trung tâm Y tế thông tin người bệnh chuyển về địa phương quản lý).

* Các trường hợp mắc COVID-19 là người ngoài tỉnh ở mức độ nhẹ, không triệu chứng: Hướng dẫn cho người bệnh phải thông báo với cơ sở y tế địa phương nơi cư trú để được quản lý, điều trị COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

2. Bố trí, sắp xếp thu dung, phân tầng điều trị trong tình hình mới

Duy trì theo mô hình tháp 03 tầng, dự kiến sắp xếp các tầng như sau:

- Tầng 1: Tổ chức thu dung, điều trị tại nhà theo Kế hoạch số 3161/KH-SYT ngày 03/10/2021 về việc cách ly điều trị tại nhà các trường hợp F0 không triệu chứng trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang và Công văn số 752/SYT-NVY ngày 15/3/2022 của Sở Y tế về việc củng cố và cập nhật hướng dẫn quản lý, theo dõi, điều trị người mắc COVID-19 tại nhà.

Quản lý người F0 điều trị tại nhà bằng phần mềm quản lý F0 tại nhà theo 02 phân hệ dành cho người bệnh và nhà quản lý như sau:

+ Phân hệ dành cho nhà quản lý: https://ttangiang.dieutrif0.vn

+ Phân hệ dành cho người bệnh: https://angiang.dieutrif0.vn

Tiếp tục Chương trình cấp thuốc kháng virus cho F0 điều trị tại nhà theo Kế hoạch số 3552/KH-SYT ngày 25/10/2021 của Sở Y tế về việc triển khai Chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát trong điều trị các trường hợp mắc COVID-19 tại An Giang, giai đoạn 2.

- Tầng 2:

Các Trung tâm Y tế huyện, thành phố; các Bệnh viện Hạnh Phúc, Nhật Tân, Cơ sở điều trị COVID-19 tại Trung đoàn 892: bố trí một khu vực riêng có từ 10 – 20 giường sẵn sàng tiếp nhận điều trị nội trú các trường hợp mắc COVID-19 mức độ trung bình; mắc COVID-19 có bệnh nền cần nhập viện điều trị nội trú. Tổ chức cấp cứu, chuyển tuyến các trường hợp mắc COVID-19 mức độ nặng hay mắc COVID-19 có bệnh nền nặng vượt quá khả năng chuyên môn của đơn vị (sau khi đã hội chẩn với bệnh viện tầng 3 cần chuyển đến).

Riêng Bệnh viện Mắt-Tai Mũi Họng-Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Huỳnh Trung Dũng, Bệnh viện Mắt Long Xuyên bố trí 2-5 giường để tiếp nhận người mắc COVID-19 hay cấp cứu trước khi chuyển tầng theo quy định.

- Tầng 3:

+ Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu bố trí một khu vực điều trị COVID-19 có từ 20 - 50 giường Hồi sức tích cực để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nặng và nguy kịch từ tầng 2 chuyển về.

+ Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Tim Mạch: mỗi bệnh viện sẽ bố trí 05 -10 giường để tiếp nhận những ca F0 có triệu chứng nặng, nguy kịch đang khám, điều trị tại đơn vị hoặc người nhiễm COVID-19 có bệnh nền nặng quá khả năng của tuyến dưới chuyển đến thuộc chuyên khoa của mình.

Các trường hợp mắc COVID-19 điều trị ở tầng 3 đã cải thiện, có thể hạ tầng, chuyển về tầng 2 theo phân tuyến quản lý điều trị của mình (sau khi hội chẩn với tầng 2 dự kiến chuyển đến).

3. Công tác hội chẩn, chuyển tuyến điều trị giữa các tầng

3.1. Phân tuyến điều trị COVID-19 trong tỉnh

- Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang phụ trách địa bàn: Thành phố Long Xuyên, huyện Thoại Sơn, Chợ Mới, Châu Thành, Phú Tân, Tri Tôn và Cơ sở điều trị COVID-19 tại Trung đoàn 892 (bao gồm cả các bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn);

- Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh phụ trách địa bàn: Thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, huyện Châu Phú, Tịnh Biên, An Phú (bao gồm cả các bệnh viện tư nhân trên địa bàn);

Riêng trường hợp mắc COVID-19 nặng (tầng 3) thuộc các chuyên khoa

+ Sản, Nhi: Bệnh viện Sản Nhi phụ trách cụm Long Xuyên, Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh phụ trách cụm Châu Đốc;

+ Tim Mạch: Bệnh viện Tim mạch giúp hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn chuyên ngành tim mạch cho toàn tỉnh (qua số điện thoại trực 24/7 của Khoa cấp cứu BV Tim mạch 0974899775 hoặc trực tuyến qua zalo).

3.2 Quy trình hội chẩn, chuyển tuyến

- Trách nhiệm của đơn vị hội chẩn

+ Gửi báo cáo tóm tắt bệnh án ca hội chẩn (lâm sàng, cận lâm sàng, quá trình điều trị tại đơn vị,…) lên nhóm Hội chẩn (Zalo group: Điều trị COVID-19 Long Xuyên và Điều trị COVID-19 Châu Đốc) hoặc liên hệ trực tiếp với bác sỹ tại đơn vị tuyến trên được phân công trực hội chẩn theo lịch.

+ Thực hiện các yêu cầu của đơn vị tuyến trên để đảm bảo an toàn cho người bệnh trước khi chuyển tuyến.

- Trách nhiệm của đơn vị tuyến trên:

+ Công khai lịch trực hội chẩn điều trị COVID-19 trên nhóm Hội chẩn.

+ Cử cán bộ có đủ năng lực để hội chẩn với đơn vị tuyến dưới.

+ Trường hợp các ca bệnh chưa đủ điều kiện chuyển tuyến, đơn vị tuyến trên có trách nhiệm cử cán bộ hỗ trợ cho đơn vị tuyến dưới khi có nhu cầu.

4. Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm chéo

- Tiếp tục triển khai đánh giá bệnh viện an toàn phòng chống COVID-19 và khắc phục những tồn tại sau đánh giá theo hướng dẫn Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn (phiên bản 2.0, phiên bản thí điểm) tại Công văn số 410/KCB-QLCL&CĐT ngày 18/04/2022 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh; Quyết định số 2355/QĐ-BYT ngày 30/8/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Tổ chức lại việc sàng lọc, phân luồng người đến khám chữa bệnh, chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19.

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm để bảo vệ người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao, khoa hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật, hậu phẫu, hậu sản, sơ sinh,…

5. Đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế cho điều trị COVID-19

          Rà soát, bổ sung, củng cố lại cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất xét nghiệm, trang phục phòng hộ, oxy y tế, nhân sự, phác đồ điều trị,…đảm bảo đủ sử dụng khi xảy ra ra tình huống dịch COVID-19 bùng phát tại địa phương.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chỉ đạo, điều hành, điều phối công tác cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn cập nhật của Bộ Y tế; tổ chức phân tầng, phân tuyến thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 theo từng tình huống dịch, không để xảy ra tình trạng quá tải; hạn chế vận chuyển bệnh nhân, giảm tử vong do COVID-19.

- Phòng Tổ chức cán bộ: tham mưu Lãnh đạo Sở Y tế về công tác điều phối nhân lực hỗ trợ điều trị cho các tuyến khi có nhu cầu.

- Phòng Nghiệp vụ Y: tham mưu Lãnh đạo Sở Y tế về công tác khám chữa bệnh COVID-19; hỗ trợ các cơ sơ điều trị về công tác tổ chức, bố trí sắp sếp, thu dung, điều trị, chuyển bệnh, kiểm soát nhiễm soát nhiễm khuẩn,… Báo cáo số liệu thu dung điều trị COVID-19 hằng ngày.

- Phòng Nghiệp vụ Dược: tham mưu Lãnh đạo Sở Y tế về công tác Dược, hỗ trợ các cơ sở điều trị COVID-19 chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện phòng hộ,… phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Cấp thuốc Remdesivir, Molnupiravir nguồn Bộ Y tế thuộc chương trình điều trị COVID-19, hàng tuần tiếp nhận báo cáo sử dụng thuốc của các đơn vị để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế.

- Phòng Kế hoạch – Tài chính: tham mưu lãnh đạo Sở Y tế về đảm bảo nguồn lực về tài chính để mua sắm trang thiết bị, điều phối oxy y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh COVID-19; hướng dẫn quyết toán chế độ, chính sách cho cán bộ y tế tham gia công tác phòng chống dịch.

- Tham mưu, báo cáo với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh về tình hình điều trị và các giải pháp.

2. Các bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và Cơ sở điều trị COVID-19 tại Trung đoàn 892

- Tổ chức và triển khai việc thu dung, điều trị, hội chẩn, chuyển tuyến người mắc COVID-19 theo phân tầng, phân tuyến theo Kế hoạch trên và hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế.

- Bố trí nhân sự, bổ sung thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, oxy y tế,… đáp ứng cho nhu cầu điều trị COVID-19 tại đơn vị.

- Thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm chéo SARS-CoV-2, nhất là bảo vệ người bệnh nguy cơ cao, các khoa bệnh đặc biệt, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do COVID-19.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình mới. Tùy theo diễn biến của dịch bệnh và khả năng đáp ứng của địa phương, Kế hoạch sẽ được cập nhật và điều chỉnh cho phù hợp./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang