Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Tiếp tục sẵn sàng phương án đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID-19.

03:40 09/09/2022

Vào ngày 08/9/2022, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 2869/SYT-NVY về việc tiếp tục sẵn sàng phương án đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID-19.

Ảnh minh họa.

Cụ thể:

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 do biến thể mới gây ra vẫn đang diễn biến phức tạp trong cả nước, để chủ động chuẩn bị triển khai ứng phó với tình huống có số ca mắc tăng cao trong thời gian tới, đảm bảo các phương án, lực lượng, phương tiện, hậu cần đáp ứng cho các kịch bản phòng chống dịch (trong đó yếu tố quyết định trong điều trị người mắc COVID-19 là: oxy y tế, thuốc và trang thiết bị là rất quan trọng).

Thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và Công văn số 4795/BYT-TB-CT ngày 05/9/2022 của Bộ Y tế về việc tiếp tục sẵn sàng phương án đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID-19;

Sở Y tế yêu cầu các Bệnh viện công lập và tư nhân, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung như sau:

Khẩn trương rà soát, cập nhật phương án, kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, đảm bảo người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất. Đặc biệt, phối hợp với Bộ phận điều phối oxy y tế của tỉnh (Nhóm Oxy tạm thời của Sở Y tế gồm: DS Sanh – P. KHTC và CNTT Lợi – P. NVY) tổ chức triển khai kế hoạch bảo đảm cung ứng oxy y tế cho công tác điều trị người bệnh COVID-19 và các bệnh lý khác, trong đó cần chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật tại khu điều trị, lập phương án cung ứng oxy cho đơn vị với các nội dung chính như sau:

- Tiếp tục quan tâm theo dõi thực trạng, tình hình sử dụng, dự báo nhu cầu oxy của đơn vị. Chuẩn bị cơ sở hạ tầng, thiết bị (bồn oxy, bình, chai,…) đồng bộ, đáp ứng công suất để phục vụ điều trị người bệnh. Duy trì việc phân công cán bộ chuyên trách theo dõi về tình hình cung ứng, sử dụng oxy.

- Phối hợp với các nhà sản xuất, nhà cung cấp để có phương án sẵn sàng cung cấp oxy y tế kịp thời trong trường hợp dịch bùng phát trở lại.

- Duy trì tổ chức kết nối, trao đổi thông tin giữa các bệnh viện, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 với nhà sản xuất, nhà cung cấp để chủ động lên phương án ký kết hợp đồng cung ứng, vận chuyển, đảm bảo đầy đủ oxy y tế để phục vụ công tác điều trị người bệnh COVID-19 và phục vụ công tác quản lý, điều phối chung trong toàn tỉnh.

Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang