Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ

02:03 19/07/2023

Ngày 02/7/1958, Bác Hồ đã có bài viết về “Vệ sinh yêu nước” đăng trên báo Nhân dân số 1572, kêu gọi toàn dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh phòng bệnh.Trong bài viết, Bác nhắc nhở: “Mọi người từ già trẻ, trai gái đã là người yêu nước đều phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh, giữ gìn sức khỏe”.

Thực hiện lời dạy của Bác, cả nước đã triển khai nhiều hoạt động góp phần tích cực vào vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe nhân dân thông qua các hoạt động cụ thể và thiết thực như: giữ gìn vệ sinh môi trường; thu gom, phân loại, xử lý rác thải; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tổ chức và tham gia các hoạt động thể dục thể thao;… Ngày 02/7 hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ lấy làm Ngày Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân theo Quyết định số 730/QĐ-TTg ngày 19/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ Nhân dân. Kêu gọi toàn dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh và cải thiện sức khỏe.

Bên cạnh công tác vệ sinh phòng bệnh, việc bảo vệ môi trường cũng là bảo vệ sức khoẻ con người và phát triển bền vững. Vì vậy, Ngành Y tế đã luôn đồng hành với ngành môi trường trong việc huy động cộng đồng và cán bộ Ngành Y tế tham gia bảo vệ môi trường”.

Một trong những việc làm hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước được ngành Y tế triển khai đó là thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, tăng cường các hoạt động truyền thông về giữ gìn vệ sinh, vệ sinh môi trường, thực hiện lối sống văn minh, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, giữ gìn vệ sinh cá nhân phòng chống các bệnh mùa Đông - Xuân, COVID-19 và các dịch bệnh khác. Tiêu biểu là tổ chức vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện các phong trào: “Sạch làng tốt ruộng, sạch bản tốt nương, sạch phố tốt đồng”, “3 sạch” (ăn sạch, ở sạch, uống sạch), “4 diệt” (diệt ruồi, diệt muỗi, diệt chuột, diệt côn trùng), “Xây dựng ba công trình vệ sinh” (nhà tiêu, giếng nước, nhà tắm) ở các hộ gia đình… Nhiều chiến lược, chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế dự phòng, nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh đã được đẩy mạnh thực hiện.

Một trong những hoạt động trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục tại cộng đồng, dựa vào cộng đồng thực hiện tốt phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân, truyền thông cần tập trung vào:

- Vệ sinh cá nhân; rửa tay thường xuyên bằng xà bông với nước sạch;

- Vệ sinh môi trường sống xung quanh nhà ở, cơ quan, xí nghiệp; vệ sinh môi trường lao động;

- Vệ sinh môi trường sinh hoạt; xây dựng và sử dụng đúng quy định các nhà tiêu, nhà tắm, giếng nước;

- Tiếp tục thực hiện phong trào “sạch làng tốt ruộng, sạch bản tốt nương, sạch đường đẹp phố” …

- Tuyên truyền giáo dục rộng khắp, là cho già, trẻ, gái trai ai cũng hiểu rằng vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường có lợi cho sức khoẻ của mình, của gia đình mình; và mọi người đều tham gia một cách thiết thực và bền bỉ thì nhất định đạt kết quả tốt.

- Tổ chức các đợt tổng vệ sinh thường xuyên. Mọi người đều phải tham gia, nhưng thanh niên và nhi đồng là quân chủ lực, làm đầu tàu.

Mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung vì sự phát triển bền vững của cộng đồng và bảo vệ sức khỏe./.

Bùi Lê Đăng Khoa - TTYT Châu Thành

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang