Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Sở Y tế An Giang: Đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường và quản lý chất thải y tế trong mùa mưa lũ.

09:16 13/04/2022

Vào ngày 12/4/2022, Ông Phan Vân Điền Phương – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 1036SYT-NVY về việc đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường và quản lý chất thải y tế trong mùa mưa lũ.

 

Cụ thể:

Thực hiện Công văn số 133/MT-SKHC ngày 06/4/2022 của Cục Quản lý môi trường về việc đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường trong mùa mưa lũ.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Xây dựng kế hoạch vệ sinh môi trường, đảm bảo nước sạch và quản lý chất thải y tế trước mùa mưa lũ:

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ y tế và người dân thực hiện các biện pháp chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với tình trạng mưa lớn, bão, lũ, chuẩn bị các vật dụng chứa nước sạch, phương tiện, dụng cụ xử lý môi trường, xử lý nước, đảm bảo vệ sinh cá nhân...theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Bố trí nhân lực, đảm bảo dự trữ và cung cấp đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị xử lý nước, xử lý môi trường. Xây dựng các phương án chuẩn bị xử lý nước, vệ sinh môi trường và quản lý chất thải y tế theo quy định hiện hành.

2. Khi có bão, lũ xảy ra:

- Tổ chức các đoàn công tác thường xuyên kiểm tra các tuyến, theo dõi tình hình ngâp lụt, tình hình vệ sinh môi trường và quản lý chất thải y tế trong đơn vị, tăng cường giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt của người dân.

- Chủ động cấp hóa chất xử lý nước, môi trường; triển khai thau rửa và khử trùng bể chứa, dụng cụ chứa nước ăn uống sinh hoạt bằng chế phẩm khử khuẩn đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành còn hiệu lực tại các vùng bị ngập lụt.

- Tổ chức hướng dẫn cán bộ y tế và người dân triển khai ngay các hoạt động vệ sinh môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các khu vực bị ngập lụt.

3. Sau khi có bão, lũ xảy ra:

- Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị y tế cơ sở và người dân thực hiện các biện pháp xử lý môi trường; thu gom, xử lý xác súc vật chết; xử lý các giếng khoan, giếng đào, bể nước bị ngập lụt theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng và véc tơ gây bệnh tại các khu vực bị ngập sau khi nước rút.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát vệ sinh chất lượng nước cấp cho ăn uống sinh hoạt từ các nhà máy nước, trạm cấp nước tập trung đảm bảo nồng độ clo dư; tăng cường kiểm tra vệ sinh chất lượng nước hộ gia đình.

- Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thu gom, xử lý chất thải y tế theo Thông tư liên tịch số 58/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 giữa Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

4. Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật triển khai, theo dõi và tăng cường giám sát các đơn vị xử lý theo các nội dung nêu trên khi có bão, lũ xảy ra, tham mưu cho Sở Y tế để có hướng xử lý kịp thời.

Kết thúc mùa bão, lũ đề nghị các đơn vị báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để tổng hợp báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) theo địa chỉ: thhanh02@angiang.gov.vn.  

Đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh