Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Sở Y tế An Giang: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022.

01:07 27/05/2022

Vào ngày 26/5/2022, Ông Phan Vân Điền Phương – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 1620/SYT-NVY về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022.

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 (từ ngày 15 – 22/5) với chủ đề “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”.

Cụ thể:

Sở Y tế nhận được Công văn số 37/BCH-PCTT ngày 16/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022.

Để hưởng ứng Tuần lễ nêu trên của ngành Y tế, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tổ chức các hoạt động sau:

1. Chủ đề Tuần lễ Quốc gia năm 2022 là: “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”.

2. Mục tiêu: Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưu bão năm 2022; tăng cường công tác truyền thông, nâng cao năng lực của cán bộ, viên chức, người lao động về phòng chống thiên tai tại đơn vị, cộng đồng và gia đình.

3. Thời gian thực hiện: từ nay đến hết ngày 31/5/2022.

4. Nội dung thực hiện:

- Tổ chức treo băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 tại đơn vị.

- Lồng ghép các buổi sinh hoạt tổ chức thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị biết để phòng chống (danh mục tài liệu tuyên truyền và nội dung báo cáo đính kèm) theo tình hình thực tế của đơn vị chọn 1 hoặc nhiều tài liệu phù hợp để tuyên truyền.

Đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện và báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày 08/6/2022, theo địa chỉ email: hanhytdpag@gmail.com, để tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai của tỉnh./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh