Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Trung tâm Y tế Tp. Châu Đốc kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

03:01 24/07/2022

Sáng ngày 19/07/2022, Trung tâm Y tế Tp. Châu Đốc thực hiện kiểm tra và thực hiện truyền thông cơ hội cơ sở lao động Tôn Hoa Sen và Cơ sở Mắm Bà Giáo Khỏe 55555 về việc an toàn vệ sinh lao động với sự tham dự của 36 người lao động tại đây.

Người lao động được cung cấp các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ để giảm thiểu nguy cơ rủi ro ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân viên tại cơ sở làm việc và hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19.

Qua buổi kiểm tra và truyền thông, người lao động nhận thấy môi trường làm việc độc hại nên cần được bảo vệ bởi các biện pháp an toàn lao động cần thiết, nếu không sẽ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người tham gia lao động.

Lâm Trung Xuyên

TTYT Tp. Châu Đốc

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh