Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có ca bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”

10:24 07/06/2021

Vào ngày 05/6/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2787/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có ca bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”

Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang