Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Tình hình dịch bệnh tỉnh An Giang tuần 03 (Từ ngày 13/01/2024 đến ngày 19/01/2024)

03:06 23/01/2024

Theo báo cáo bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang ngày 22/01/2024, tình hình bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tuần 3, từ ngày 13/01/2024 – 19/01/2024, cụ thể như sau:

TT

ĐỊA PHƯƠNG

Sốt xuất huyết

Tay chân miệng

Trong tuần

Cộng dồn

Trong tuần

Cộng dồn

1

LONG XUYÊN

1

7

4

24

2

CHÂU ĐỐC

8

19

2

6

3

CHÂU THÀNH

0

3

5

16

4

CHÂU PHÚ

3

11

3

15

5

PHÚ TÂN

7

15

5

13

6

TÂN CHÂU

11

24

8

8

7

CHỢ MỚI

9

21

22

69

8

AN PHÚ

12

21

1

7

9

TRI TÔN

2

3

2

10

10

TỊNH BIÊN

0

12

10

22

11

THOẠI SƠN

0

1

5

25

Tổng cộng:

53

137

67

215

 

 

Nhận xét:    

* Bệnh Sốt xuất huyết:

- Số ca mắc trong tuần: Tăng 6% (53/50) so với tuần trước. Số mắc cộng dồn giảm 45% (137/251), số sốc cộng dồn giảm 8% (11/12)  so với cùng kỳ năm 2023.

- Số ca tử vong trong tuần: không có.

- Trong tuần các huyện có số ca mắc tăng/giảm so với tuần trước, như sau:  Long Xuyên: -80% (1/5), Châu Đốc: 100% (8/4), Châu Thành: 0% (0/0), Châu Phú: -50% (3/6), Phú Tân: 40% (7/5), Tân Châu: 57% (11/7), Chợ Mới: 0% (9/9), An Phú: 71% (12/7), Tri Tôn: 100% (2/0), Tịnh Biên: -100% (0/6), Thoại Sơn: -100% (0/1).

- Trong tuần phát hiện và xử lý: 18 ổ dịch.

* Bệnh Tay - Chân - Miệng:

- Số ca mắc trong tuần: Mắc 67 ca. Giảm 17% (67/81) so với tuần trước. Số mắc cộng dồn tăng 378% (215/45) so với cùng kỳ năm 2023.

- Số ca tử vong trong tuần: không có.

- Trong tuần các huyện có số ca mắc tăng/giảm so với tuần trước, như sau:  Long Xuyên: -60% (4/10), Châu Đốc: 0% (2/2), Châu Thành: -29% (5/7), Châu Phú: -40% (3/5), Phú Tân: 150% (5/2), Tân Châu: 100% (8/0), Chợ Mới: -21% (22/28), An Phú: -80% (1/5), Tri Tôn: -60% (2/5), Tịnh Biên: 100% (10/5), Thoại Sơn: -58% (5/12).

- Trong tuần có 01 ổ dịch.

* Nghi sởi: Trong tuần phát hiện 01 ca ở huyện Chợ Mới, số ca mắc cộng dồn: 02 ca.

Minh Hải

Khoa TT-GDSK, TT.KSBT An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang