Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Tình hình dịch bệnh tỉnh An Giang tuần 04 (Từ ngày 20/01/2024 đến ngày 26/01/2024)

07:53 31/01/2024

Theo báo cáo bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang ngày 22/01/2024, tình hình bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tuần 4, từ ngày 20/01/2024 đến ngày 26/01/2024, cụ thể như sau:

 

TT

ĐỊA PHƯƠNG

Sốt xuất huyết

Tay chân miệng

Trong tuần

Cộng dồn

Trong tuần

Cộng dồn

1

LONG XUYÊN

5

12

6

30

2

CHÂU ĐỐC

4

23

0

6

3

CHÂU THÀNH

2

5

6

22

4

CHÂU PHÚ

4

15

4

19

5

PHÚ TÂN

3

18

4

17

6

TÂN CHÂU

6

30

0

8

7

CHỢ MỚI

15

36

20

89

8

AN PHÚ

7

28

1

8

9

TRI TÔN

1

4

2

12

10

TỊNH BIÊN

1

13

0

22

11

THOẠI SƠN

0

1

5

30

Tổng cộng:

48

185

48

263

 

 

Nhận xét:    

* Bệnh Sốt xuất huyết:

- Số ca mắc trong tuần: Mắc 48 ca. Giảm 9% (48/53) so với tuần trước. Giảm 27% (48/66) so với trung bình 2016 - 2020. Số mắc cộng dồn giảm 44% (185/328), số sốc cộng dồn giảm 31% (11/16)  so với cùng kỳ năm 2023.

- Số ca tử vong trong tuần: không có.

- Trong tuần các huyện có số ca mắc tăng/giảm so với tuần trước, như sau: Long Xuyên: 400% (5/1), Châu Đốc: -50% (4/8), Châu Thành: 100% (2/0), Châu Phú: 33% (4/3), Phú Tân: -57% (3/7), Tân Châu: -45% (6/11), Chợ Mới: 67% (15/9), An Phú: -42% (7/12), Tri Tôn: -50% (1/2), Tịnh Biên: 100% (1/0), Thoại Sơn: 0% (0/0).

- Trong tuần phát hiện và xử lý: 12 ổ dịch.

* Bệnh Tay - Chân - Miệng:

- Số ca mắc trong tuần: Mắc 48 ca. Giảm 28% (48/67) so với tuần trước. Số mắc cộng dồn tăng 416% (263/51) so với cùng kỳ năm 2023.

- Số ca tử vong trong tuần: không có.

- Trong tuần các huyện có số ca mắc tăng/giảm so với tuần trước, như sau: Long Xuyên: 50% (6/4), Châu Đốc: -100% (0/2), Châu Thành: 20% (6/5), Châu Phú: 33% (4/3), Phú Tân: -20% (4/5), Tân Châu: -100% (0/8), Chợ Mới: -9% (20/22), An Phú: 0% (1/1), Tri Tôn: 0% (2/2), Tịnh Biên: -100% (0/10), Thoại Sơn: 0% (5/5).

- Trong tuần có 03 ổ dịch.

Minh Hải

Khoa TT-GDSK, TT.KSBT An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang