Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Tình hình dịch bệnh tỉnh An Giang tuần 07 (Từ ngày 10/02/2024 đến ngày 16/02/2024)

09:23 22/02/2024

Theo báo cáo bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang ngày 19/02/2024, tình hình bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tuần 7, từ ngày 10/02/2024 đến ngày 16/02/2024, cụ thể như sau:

 

TT

ĐỊA PHƯƠNG

Sốt xuất huyết

Tay chân miệng

Trong tuần

Cộng dồn

Trong tuần

Cộng dồn

1

LONG XUYÊN

1

17

3

37

2

CHÂU ĐỐC

2

36

0

11

3

CHÂU THÀNH

1

6

2

34

4

CHÂU PHÚ

9

28

3

25

5

PHÚ TÂN

1

20

0

20

6

TÂN CHÂU

3

45

4

13

7

CHỢ MỚI

7

58

2

103

8

AN PHÚ

2

37

0

15

9

TRI TÔN

1

8

2

18

10

TỊNH BIÊN

2

17

2

26

11

THOẠI SƠN

0

2

5

41

Tổng cộng:

29

274

23

343

 

 

Nhận xét:    

* Bệnh Sốt xuất huyết:

- Số ca mắc trong tuần: Mắc 29 ca. Giảm 6% (29/31) so với tuần trước. Giảm 42% (29/50) so với trung bình 2016 - 2020. Số mắc cộng dồn giảm 53% (274/583), số sốc cộng dồn giảm 50% (14/28) so với cùng kỳ năm 2023.

- Số ca tử vong trong tuần: không có.

- Trong tuần các huyện có số ca mắc tăng/giảm so với tuần trước, như sau: Long Xuyên: 0% (1/1), Châu Đốc: 100% (2/1), Châu Thành: 100% (1/0), Châu Phú: 350% (9/2), Phú Tân: 100% (1/0), Tân Châu: -75% (3/12), Chợ Mới: -22% (7/9), An Phú: -33% (2/3), Tri Tôn: 0% (1/1), Tịnh Biên: 0% (2/2), Thoại Sơn: 0% (0/0).

- Trong tuần phát hiện và xử lý: 12 ổ dịch.

* Bệnh Tay - Chân - Miệng:

- Số ca mắc trong tuần: Mắc 23 ca. Giảm 15% (23/27) so với tuần trước. Số mắc cộng dồn tăng 290% (343/88) so với cùng kỳ năm 2023.

- Số ca tử vong trong tuần: không có.

- Trong tuần các huyện có số ca mắc tăng/giảm so với tuần trước, như sau: Long Xuyên: 200% (3/1), Châu Đốc: -100% (0/4), Châu Thành: -60% (2/5), Châu Phú: 200% (3/1), Phú Tân: -100% (0/1), Tân Châu: 100% (4/0), Chợ Mới: -60% (2/5), An Phú: -100% (0/7), Tri Tôn: 100% (2/1), Tịnh Biên: 100% (2/1), Thoại Sơn: 400% (5/1).

- Trong tuần không phát hiện ổ dịch.

* Viêm não vi rút khác: Trong tuần phát hiện 02 ca mắc tại huyện Chợ Mới.

Minh Hải

Khoa TT-GDSK, TT.KSBT An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang