Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Sở Y tế An Giang: Triển khai tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

12:51 19/04/2022

Vào Sáng ngày 19/4/2022, Ông Phan Vân Điền Phương – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban Công văn số 1100/SYT-NVY về việc v triển khai tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Cụ thể:

Thực hiện theo Kế hoạch số 1081/KH-SYT ngày 15/4/2022 của Sở Y tế An Giang về Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ buổi Hội nghị trực tuyến về tập huấn và triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh vào ngày        18/4/2022 do Sở Y tế chủ trì tổ chức cùng với các đơn vị y tế trong tỉnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai và phối hợp thực hiện với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận và lập bảng phân phối vắc xin phù hợp theo tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch của các địa phương tham mưu Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm ngừa cho các nhóm đối tượng.

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ theo Kế hoạch số 1081/KH-SYT ngày 15/4/2022 của Sở Y tế An Giang đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tham mưu Sở Y tế tổ chức thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau tiêm chủng về lợi ích và các biến cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng ngừa COVID-19 cho trẻ để người dân được hiểu và tích cực tham gia đưa trẻ đi tiêm chủng.

2. Các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa công lập và ngoài công lập trong tỉnh:

- Các cơ sở có tham gia tiêm chủng tích cực rà soát, hoàn thiện kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, trong đó có kế hoạch đáp ứng cấp cứu đối với các sự cố bất lợi sau tiêm chủng;

Chuẩn bị cơ sở tiêm ngừa để tiếp nhận các đối tượng từ tuyến cơ sở chuyển lên đối với các trẻ thuộc nhóm cần thận trọng tiêm chủng, cần được tiêm chủng tại bệnh viện, nơi có đủ năng lực hồi sức cấp cứu ban đầu.

- Các đơn vị sẵn sàng cơ sở cấp cứu: Tổ chức cấp cứu tại chỗ xử trí ban đầu và đội cấp cứu lưu động theo địa bàn đã được phân công phụ trách hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng khi có yêu cầu từ tuyến cơ sở.

3. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố:

3.1. Căn cứ theo Kế hoạch của Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan (Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an và các ban ngành, đoàn thể) để xây dựng Kế hoạch tiêm ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi (tính theo ngày, tháng, năm sinh) tham mưu trình UBND địa phương phê duyệt triển khai.

- Phối hợp với Công an địa phương và các đơn vị thực hiện xác minh thông tin, tìm mã định danh của trẻ em trước khi tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 8938/BYT-DP ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin phòng C0VID-19; Công văn số 9438/YT-CNTT hướng dẫn Quy trình xác thực thông tin người dân trên nền tảng Quản lý tiêm chủng phòng COVID-19.

- Đối với trẻ không đi học: Trạm y tế phối hợp tổ y tế, cộng tác viên các chương trình y tế, các ban ngành điều tra, lập danh sách trẻ từng tổ, khóm, ấp theo mẫu quy định do Trạm y tế cung cấp, đồng thời gửi Phiếu đồng ý tiêm chủng cho phụ huynh và thu lại phiếu, chuyển sang Trạm y tế tổng hợp.

3.2. Về sử dụng vắc xin:

- Sử dụng loại vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt để tiêm chủng cho lứa tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế.

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp theo tiến độ cung ứng vắc xin và tình hình dịch tại địa phương.

- Loại vắc xin mRNA:

+ Comirnaty của công ty Pfizer-BioNtech

Đối tượng tiêm: Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi;

Lịch tiêm: mũi 1 cách mũi 2: Sau 4 tuần;

Liều tiêm: 0,2 ml;

Đường tiêm: Tiêm bắp;

Thời gian bảo quản ở 20C - 80C không quá 10 tuần (trong điều kiện bảo quản vắc xin tại tỉnh, huyện, xã, bệnh viện).

+ Loại vắc xin Spikevax (Moderna):

Đối tượng tiêm: Trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi;

Lịch tiêm: Mũi 1 cách mũi 2: Sau 4 tuần;

Liều tiêm: 0,25 ml;

Đường tiêm: Tiêm bắp;

Thời gian bảo quản ở 20C - 80C không quá 30 ngày (trong điều kiện bảo quản vắc xin tại tỉnh, huyện, xã, bệnh viện).

- Tránh để lãng phí trong tiêm vắc xin.

- Tổ chức tiêm chủng đảm bảo sử dụng đúng loại vắc xin cho đúng đối tượng theo quy định hiện hành (trẻ em và người lớn theo nhóm tuổi); đảm bảo không được nhầm lẫn vắc xin TCMR và vắc xin phòng COVID-19 trong khi bảo quản, cấp phát và sử dụng.

- Bảo quản vắc xin ở nhiệt độ đúng quy định, theo dõi nhiệt độ bảo quản vắc xin ít nhất 2 lần/ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ, tết).

3.3. Thời gian triển khai:

- Triển khai tiêm mũi 1:

+ Đợt 1: Tiêm mũi 1 cho trẻ 11 tuổi. Tùy theo Kế hoạch đã được phê duyệt của từng địa phương, bắt đầu triển khai từ ngày 21/4/2022, dự kiến trong 3-5 ngày hoàn thành mũi 1.

+ Đợt 2: Số trẻ còn lại tùy theo tiến độ, số lượng vắc xin được cấp từ Bộ Y tế sẽ triển khai tiêm mũi 1 cho nhóm tuổi từ 10 tuổi và hạ dần xuống theo nhóm tuổi sau khi hoàn tất mũi 1 của đợt 1.

- Triển khai tiêm mũi 2 của các đợt: Được thực hiện khi đến lịch tiêm nhắc của trẻ theo quy định của Bộ Y tế.

Chú ý: Thực hiện tiêm mũi 2 phải cùng loại vắc xin tiêm mũi 1 cho trẻ.

3.4. Hình thức triển khai:

- Tổ chức tiêm chủng chiến dịch tại trường học, Trạm y tế và các điểm tiêm chủng lưu động tại vùng sâu, vùng xa.

- Đối với việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người đã mắc COVID-19:  Thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh ít nhất 3 tháng, tiêm các liều cơ bản cùng loại vắc xin cho trẻ.

3.5. Tổ chức tiêm chủng

- Cơ sở thực hiện tiêm chủng:

Các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng bao gồm các cơ sở tiêm chủng của các cơ sở tiêm chủng dịch vụ của nhà nước, tư nhân và các cơ sở khác đủ điều kiện tiêm chủng; Quyết định số 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế Ban hành Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 3886/BYT-DP ngày 11/5/2021 về Hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em.

- Nhân viên tham gia tiêm chủng và người đến tiêm chủng, người nhà phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên.

- Tổ chức các đội cấp cứu tại đơn vị mình và hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng theo kế hoạch, đặc biệt là các xã ở các vùng đi lại khó khăn, ít nhất một đội cấp cứu lưu động tại mỗi cụm 3-4 xã theo sự phân công của địa phương; chịu trách nhiệm về xử trí các phản ứng sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Hỗ trợ công tác khám sàng lọc trước tiêm chủng cho các đơn vị trong địa bàn khi cần thiết.

- Tiêm phòng COVID-19 cho các trẻ thuộc nhóm cần thận trọng tiêm chủng, cần được tiêm chủng tại bệnh viện.

- Cập nhật, đánh giá báo cáo tiến độ tiêm chủng hàng ngày về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để tổng hợp báo cáo Sở Y tế.

- Đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng.

- Các cơ sở tiêm chủng đảm bảo 100% nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác và thực hiện ký số chứng nhận trên nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19, hoàn thành ngay trong ngày.

- Về công tác tuyên truyền:

+ Tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau tiêm chủng về lợi ích và các biến cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng ngừa COVID-19 để cha/mẹ, người chăm sóc trẻ hiểu đầy đủ về tác dụng của tiêm vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ trước khi đưa trẻ đi tiêm, cần chuẩn bị tâm lý thật tích cực cho trẻ, cho trẻ ăn đủ no, hạn chế vận động mạnh như tập thể thao trong 3 ngày sau tiêm, cho trẻ uống nhiều nước, ăn đủ chất dinh dưỡng, tránh các loại thực phẩm chứa chất kích thích, thường xuyên theo dõi nhiệt độ của trẻ…; ký giấy đồng ý cho trẻ tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Trong thời gian triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị thông tin về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y, CN Hạnh, số điện thoại: 0919.272.830) để tham mưu Ban Giám đốc giải quyết kịp thời.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh