Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Sở Y tế An Giang: Triển khai tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

09:06 21/06/2022

Ngày 20/6/2022, Ông Phan Vân Điền Phương – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 1955/SYT-NVY về việc triển khai tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 6

Cụ thể:

Căn cứ Công văn số 3181/BYT-DP ngày 17/6/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:

- Xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đề xuất nhu cầu vắc xin gửi về Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh trong ngày 22/6/2022.

- Chuẩn bị và cung cấp vắc xin để triển khai tiêm ngừa cho các nhóm đối tượng phù hợp với số lượng vắc xin được phân bổ từ Bộ Y tế và tình hình thực tiễn yêu cầu phòng, chống dịch của các địa phương, đơn vị.

- Theo dõi, hướng dẫn các đơn vị triển khai việc tiêm vắc xin liều nhắc lại để tăng cường (mũi 3) cho nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại Công văn số 3181/BYT-DP ngày 17/6/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

2. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố:

2.1. Tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại để tăng cường (mũi 3, mũi 4) cho người từ 18 tuổi trở lên phù hợp các nhóm đối tượng; đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đối với trẻ đủ điều kiện tiêm chủng; đảm bảo an toàn, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành trong quí II/2022 của 2 nhóm đối tượng này theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh.

2.2. Triển khai tiêm liều nhắc lại (mũi 3) vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ:

- Đối tượng tiêm: Trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản.

- Vắc xin sử dụng: Vắc xin của hảng Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này.

- Liều lượng: liều 0,3 ml tương tự liều cơ bản của người từ 12 tuổi trở lên.

- Khoảng cách: Ít nhất là 5 tháng sau mũi tiêm cuối cùng của liều cơ bản.

- Người đã mắc COVID-19 thì trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19 và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.

- Căn cứ theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và vắc xin được phân bổ tham mưu UBND địa phương phối hợp các ban ngành tổ chức triển khai tiêm ngừa liều nhắc lại để tăng cường nêu trên theo đúng đối tượng; phân bổ thời gian, địa điểm phù hợp; đồng thời lập danh sách, đề xuất nhu cầu vắc xin tiêm liều nhắc cho các nhóm đối tượng nêu trên gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trong ngày 21/6/2022 để tổng hợp.

Tăng cường tuyên truyền với mọi hình thức về lợi ích của việc tiêm ngừa liều tăng cường để tạo miễn dịch phòng COVID-19 cho cộng đồng, phụ huynh, người chăm sóc trẻ biết để phối hợp thực hiện.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang