Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Sở Y tế An Giang: Hướng dẫn thực hiện chẩn đoán, xác định tình trạng nghiện ma túy.

02:11 26/07/2022

Vào Sáng ngày 26/7/2022, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Hướng dẫn số 2389/HD-SYT về việc Hướng dẫn thực hiện chẩn đoán, xác định tình trạng nghiện ma túy.

Ảnh: Minh họa, nguồn internet

Cụ thể:

Căn cứ Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy.

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu xác định tình trạng nghiện theo quy định ngay tại các cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy tại các địa phương, Sở Y tế hướng dẫn môt số nội dung thực hiện quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện với nội dung như sau:

1. Chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy:

Theo quy định tại điều Điều 3 Thông tư số 18/2021/TT-BYT, các tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy gồm 06 tiêu chuẩn sau đây: 

Tiêu chuẩn 1: Ham muốn mạnh mẽ hoặc cảm giác bắt buộc phải sử dụng chất ma túy.

Tiêu chuẩn 2: Khó khăn trong việc kiểm soát các hành vi sử dụng ma túy về thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc hoặc mức sử dụng.

Tiêu chuẩn 3: Có hiện tượng dung nạp với chất ma túy.

Tiêu chuẩn 4: Ngày càng trở nên thờ ơ với các thú vui hoặc sở thích khác do sử dụng chất ma túy.

Tiêu chuẩn 5: Tiếp tục sử dụng ma túy mặc dù đã biết về các hậu quả có hại của chất ma túy.

Tiêu chuẩn 6: Có trạng thái cai ma túy (hội chứng cai ma túy) khi ngừng hoặc giảm sử dụng chất ma túy.

- Việc xác định trạng thái cai đặc trưng các chất ma túy thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 và xác định các tiêu chuẩn số 2, 3, 4 và 6 để chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BYT.  

- Các tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy được xác định dựa trên kết quả theo dõi lâm sàng, khai thác thông tin từ người cần được xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc người đi cùng (nếu có) và hồ sơ do Cơ quan Công an cung cấp.

2. Ghi kết luận:

- Người được chẩn đoán xác định là nghiện ma túy khi có ít nhất 03 trong 06 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 18/2021/TT-BYT.

- Trường hợp chỉ có 01 hoặc 02 tiêu chuẩn của tình trạng nghiện chất ma túy, trong đó có tiêu chuẩn 06 thì ghi kết luận “không nghiện ma túy” vào Phiếu tổng hợp theo dõi xác định tình trạng nghiện ma túy và trả ngay kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Điều 5 Thông tư này. 

- Trường hợp có ít nhất 03 tiêu chuẩn của tình trạng nghiện ma túy thì ghi kết luận “có nghiện ma túy” vào Phiếu tổng hợp theo dõi để xác định tình trạng nghiện ma túy và trả ngay kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Điều 5 Thông này.

* Lưu ý: Thông tư 18/2021/TT-BYT chỉ quy định thời gian tối đa để xác định tình trạng nghiện ma túy (Thời gian theo dõi để xác định trạng thái cai các chất dạng thuốc phiện tối đa là 03 ngày; Thời gian theo dõi để xác định trạng thái cai các chất kích thần và cần sa: tối đa là 05 ngày), không quy định thời gian tối thiểu. Do đó, để không mất nhiều thời gian và nhân lực cho công tác xác định tình trạng nghiện ma túy, Sở Y tế đề nghị các Bệnh viện công lập; Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố chỉ đạo các Bác sỹ đã được tập huấn công tác xác định tình trạng nghiện ma túy căn cứ thông tin về người nghiện ma túy do lực lượng Công an thu thập được kết hợp các dấu hiệu lâm sàng, khi đã đảm bảo đủ tiêu chuẩn thì kết luận ngay về tình trạng nghiện ma túy.

Các trường hợp không thể kết luận ngay, đề nghị Công an các địa phương tổ chức giữ người theo thủ tục hành chính tại Cơ sở Cai nghiện hoặc Nhà tạm giữ hành chính, Buồng tạm giữ hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, đồng thời phối hợp nhân viên y tế tiến hành lập hồ sơ theo dõi để xác định tình trạng nghiện ma túy theo Khoản 4 Điều 4 thuộc Thông tư này.

Trên đây là hướng dẫn về việc xác định tình trạng nghiện ma túy. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc liên hệ Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế để phối hợp giải quyết./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang