Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Chuyển bệnh COVID-19 thuộc nhóm A sang nhóm B

10:23 24/10/2023

Ngày 19/10/2023, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế đã điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.

Cụ thể:

Tại Quyết định số 26/2023/QĐ-TTg ngày 19/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quyết định Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời giankhông phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ, để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm. Quyết định nêu rõ, bổ sung nhóm, thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới đối với bệnh COVID-19 (trước đây gọi là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra). Theo đó, bệnh COVID-19 thuộc nhóm B, thời gian ủ bệnh trung bình là 4 ngày, thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới là 8 ngày.

Tại Quyết định số 3896/QĐ-BYT ngày 19/10/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Trong Quyết định cũng nêu rõ các hoạt động phòng, chống COVID-19 được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang