Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, góp phần nâng cao chất lượng giống nòi

09:07 11/12/2023

Nhằm tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chính sách dân số và phát triển, nâng cao chất lượng dân số, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương.

Sáng 11/12, tại công viên thị trấn Chợ Mới, Ban Chỉ đạo công tác dân số tỉnh An Giang phối hợp với BCĐ công tác dân số huyện Chợ Mới long trọng tổ chức Lễ Mít tinh, diễu hành, phát động Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam 26/12/2023,với chủ đề “Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước”.

Đại biểu tham dự buổi Lễ

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo: Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; DSCK II. Từ Hoàng Tước, Phó Giám đốc Sở Y tế; đại diện một số sở, ngành, đoàn thể; Hà Minh Trang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trần Minh Dững, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới; đại diện Trung tâm Y tế 11 huyện,thị, thành phố và hơn 1.000 đại biểu là CB, CC,VC, quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang; đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện Chợ Mới; cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số 18 xã, thị trấn cùng tham dự lễ mít tinh.

Phó Giám đốc Sở Y tế Từ Hoàng Tước đọc diễn văn khai mạc tại buổi Lễ

Phát khai mạc, Phó Giám đốc Sở Y tế Từ Hoàng Tước cho biết, thời gian qua, công tác dân số luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, các chỉ tiêu về dân số năm 2023 đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, mức giảm sinh của tỉnh đã đạt được theo kế hoạch so với mục tiêu đề ra; tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 69,37, cao hơn kế hoạch năm 2023 (69%); số phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh đến năm 2023 là 10,347 phụ nữ; số trẻ được sàng lọc sơ sinh là 14.309 trẻ, trong đó số trẻ nghi ngờ bất thường là 95 trẻ; tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân thực hiện được 15.523, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, đạt 102,26% kế hoạch năm, kết quả đạt được đã góp phần quan trọng cải thiện chất lượng cuộc sống của Nhân dân và thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở cho biết, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Song, công tác dân số và phát triển đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, những vấn đề mới nảy sinh. Đó là cơ cấu dân số có những biến đổi nhanh, tỷ số giới tính trẻ mới sinh đang có chiều hướng tăng, tình trạng già hóa dân số đến sớm hơn...; chất lượng dân số, đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực còn thấp so với nhiều tỉnh, thành trong cả nước làm ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai. Từ thực tiễn trên, Phó Giám đốc Sở đề nghị toàn ngành dân số tăng cường truyền thông, giáo dục phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển, tuyên truyền việc “Nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức”. Tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động về lựa chọn giới tính khi sinh; thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con, đảm bảo duy trì vững chắc mức sinh thay thế để quy mô dân số đạt khoảng 2,3 triệu người vào năm 2030; đổi mới toàn diện và đa dạng hóa các hình thức, phương pháp truyền thông phù hợp với từng đối tượng, nhất là địa bàn có đông đồng bào dân tộc…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân nhấn mạnh, công tác dân số và phát triển là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước. Những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền; sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể và đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ dân số các cấp, công tác dân số của tỉnh ta đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của cả hệ thống chính trị, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh An Giang về công tác dân số có nhiều chuyển biến tích cực; các chỉ tiêu về dân số cơ bản đạt kế hoạch giao; vấn đề chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ bà mẹ và trẻ em ngày càng được cải thiện. Chất lượng dân số ngày được nâng cao, mô hình gia đình 2 con được đa số người dân chấp nhận. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng thu nhập bình quân đầu người, giảm nghèo, nâng cao mức sống của Nhân dân.

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác dân số và phát triển tỉnh theo tinh thần Kế hoạch số 49-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “về công tác dân số trong tình hình mới” và Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2023 triển khai đạt kết quả, thay mặt Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh An Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân đề nghị ban chỉ đạo các cấp tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

Thứ nhất:  các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư nguồn lực cho công tác dân số và phát triển, khắc phục tư tưởng buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này. Xác định sâu sắc quan điểm công tác dân số và phát triển là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế, xã hội hàng đầu của nước ta, là lĩnh vực vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài”, từ đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc chính sách dân số trong tình hình mới theo Nghị quyết 21-NQ/TW.

Thứ hai: đối với ngành Y tế - Dân số, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tham mưu cho các cấp ủy dảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số và phát triển với mục tiêu phấn đấu đạt mức siinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; kìm chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 137/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 49-KH/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới".

Thứ ba: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục phù hợp hơn với từng nhóm đối tượng, các vùng, khu vực nhằm cung cấp thông tin, kiến thức đến từng gia đình, từng người dân, nhất là địa bàn nông thôn, người dân tộc và bà con nghèo bằng nhiều hình thức, đa dạng, phù hợp với nhu cầu, trình độ nhận thức, giúp làm chuyển biến về nhận thức, chuyển đổi hành vi người dân chấp nhận và tự nguyện thực hiện mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con để chăm sóc, nuôi dạy cho tốt.

Thứ tư: nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ tỉnh đến cơ sở để có đủ năng lực tham mưu, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện và thực hiện tốt các chính sách dân số và chế độ khuyến khích trong công tác Dân số - KHHGĐ.

Từ những kết quả đạt được trong triển khai Tháng hành động quốc gia về dân số và sự quan tâm, ủng hộ của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự nỗ lực của cán bộ làm công tác dân số các cấp, cùng với sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của người dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bày tỏ sự tin tưởng Tháng hành động năm nay sẽ thành công tốt đẹp…

Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Trần Minh Dững phát biểu hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2023

Ông Lê Văn Chi, xã Long Điền B đại diện người dân huyện Chợ Mới phát biểu hưởng ứng lời kêu gọi hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số

 

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, cộng tác viên dân số tham gia diễu hành

Ngay sau lễ mít tinh, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, cộng tác viên dân số trong toàn tỉnh đã tham gia diễu hành xe hoa tuyên truyền về công tác dân số và phát triển trên các tuyến đường chính của trung tâm huyện Chợ Mới.

TRƯỜNG GIANG

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang