Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Ngày 08/1, An Giang phát hiện 140 ca mắc COVID-19

02:50 09/01/2022

(TUAG)- Ngày 08/01, toàn tỉnh ghi nhận 140 trường hợp mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh 159 trường hợp. Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ ngày 15/4/2021 đến nay là 34.398 trường hợp (có 19 trường hợp tái dương tính). Trong ngày có 21 trường hợp tử vong, lũy kế số trường hợp tử vong/số trường hợp nhiễm chiếm 3,36% (1.158/34.398).

 

Socatheongay-0801.png

Ca-tu-vong-0801.png

Tilemac-COVY-0801.png

AG-donvi-huyen-0801.png

Congdong-caphuyen-0801.png

ThongtinCOVID19-ngay-0801.png

Trong ngày số ca nhiễm trong cộng đồng toàn tỉnh giảm 11 trường hợp so với ngày 07/01/2022 (96/107).

Các ca liên quan:

*Long Xuyên: 13 trường hợp trong cộng đồng: Phát hiện tại BVĐKTTAG (Đông Xuyên: 01; Mỹ Hòa: 03; Mỹ Hòa Hưng: 01; Mỹ Khánh: 01; Mỹ Long: 04; Mỹ Phước: 01; Mỹ Thạnh: 01; Mỹ Xuyên: 01).

*Châu Đốc: 06 trường hợp

- Cộng đồng: 03 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại TTYT (02 trường hợp Xã Vĩnh Tế; 01 trường hợp P.Vĩnh Mỹ).

- Khu cách ly: 03 trường hợp.

*Tri Tôn: 14 trường hợp

- Cộng động: 10 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng (02 trường hợp TT.Tri Tôn; 01 trường hợp xã Núi Tô; 01 trường hợp xã Lương An Trà; 01 trường hợp xã Tà Đảnh; 03 trường hợp xã Tân Tuyến; 01 trường hợp xã Châu Lăng; 01 trường hợp TT Ba Chúc.

- Khu cách ly: 04 trường hợp.

*Châu Thành: 16 trường hợp

- Cộng đồng: 07 trường hợp phát hiện qua tầm soát tầm soát cộng đồng và BV tuyến tỉnh (01 trường hợp xã Bình Hòa; 01 trường hợp xã Hòa Bình Thạnh; 02 trường hợp xã Vĩnh Thành; 02 trường hợp Thị Trấn An Châu; 01 trường hợp xã Cần Đăng).

- Khu cách ly: 09 trường hợp.

*Chợ Mới: 25 trường hợp

- Cộng đồng 18 trường hợp: Phát hiện qua tầm soát mẫu cộng đồng và tại BVĐKTT, BVSN An Giang. (03 trường hợp xã Mỹ Hiệp; 02 trường hợp xã Nhơn Mỹ; 02 trường hợp xã Mỹ An; 02 trường hợp xã Long Kiến; 02 trường hợp xã Kiến An; 01 trường hợp xã Long Điền A; 01 trường hợp xã Long Giang; 01 trường hợp xã Long Điền B; 01 trường hợp xã Hòa Bình; 01 trường hợp xã Mỹ Hội Đông; 01 trường hợp xã Hội An; 01 trường hợp xã An Thạnh Trung).

- Khu cách ly 07 trường hợp.

*Phú Tân: 16 trường hợp trong cộng đồng: Phát hiện qua tầm soát cộng đồng và Bệnh viện ĐKTTAG (Bình Thạnh Đông: 01 trường hợp, Chợ Vàm: 01 trường hợp, Hiệp Xương: 03 trường hợp, Hòa Lạc: 01 trường hợp, Long Hòa: 01 trường hợp, Phú An: 02 trường hợp, Phú Hưng: 02 trường hợp, Phú Lâm: 01 trường hợp, Phú Mỹ: 02 trường hợp, Phú Xuân: 01 trường hợp, Tân Trung: 01 trường hợp)

*An Phú: 16 trường hợp

- Cộng đồng: 09 trường hợp, phát hiện qua test nhanh tại TTYT (02 trường hợp xã Đa Phước; 01 trường hợp xã Khánh An; 01 trường hợp xã Phước Hưng; 02 trường hợp xã Quốc Thái; 01 trường hợp xã Vĩnh Hội Đông; 02 trường hợp xã Vĩnh Hậu).

-  Khu cách ly: 07 trường hợp.

*Tân Châu: 11 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua công tác tầm soát cộng đồng và khám sàng lọc tại các Bệnh viện (02 trường hợp phường Long Hưng; 01 trường hợp phường Long Châu; 01 trường hợp phường Long Phú; 03 trường hợp xã Lê Chánh; 02 trường hợp xã Châu Phong; 01 trường hợp xã Tân Thạnh; 01 trường hợp xã Vĩnh Hòa).

*Thoại Sơn: 15 trường hợp

- Cộng đồng: 01 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại cở sở khám bệnh TYT xã Mỹ Phú Đông.

- Khu cách ly: 14 trường hợp

*Châu Phú: 08 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua khám sàng lọc nhập viện BV tuyến tỉnh (01 trường hợp xã Mỹ Đức; 02 trường hợp xã Vĩnh Thạnh Trung; 03 trường hợp xã Đào Hữu Cảnh; 01 trường hợp xã Bình Phú, 01 trường hợp xã Thạnh Mỹ Tây).

T.T.Q

 

https://www.angiang.dcs.vn/Lists/YteSuckhoe/DispForm.aspx?ID=375&InitialTabId=Ribbon.Read

Hình ảnh