Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Chuyển đổi số & Đề án 06/CP

03 cách thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh

03:30 01/06/2023

Việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã và đang mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT; trong đó có việc thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh

 

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang