Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Chuyển đổi số & Đề án 06/CP

Những lưu ý khi cài đặt ứng dụng VNeID

08:12 20/06/2023

Bảo mật dữ liệu khi cài đặt ứng dụng VNeID là khuyến cáo từ cơ quan chức năng, để tránh trường hợp bị người khác đánh cắp, thu thập thông tin.

 

QUANG VIỆT-https://laodong.vn

 

https://laodong.vn/phap-luat/nhung-luu-y-khi-cai-dat-ung-dung-vneid-1203624.ldo?gidzl=wid0STVcHbdlriXrs_z5NUNIpNF7-afS-jF38yNu6G6hWiT-alXCNApMnd74_qfR-DV5868C7hyQr-TFKW