Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Dược Phẩm - Mỹ Phẩm

Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế: Công bố đợt 36 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng.

02:47 01/06/2022

Vào ngày 30/5/2022, Ông Tạ Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã ký ban hành Công văn số 4489/QLD-CL về việc công bố đợt 36 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: fiercepharma.com)

Cụ thể:

Thực hiện quy định tại Điều 9 Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 về việc công bố, cập nhật và rút tên trong Danh sách cơ sở sản xuất có thuốc vi phạm chất lượng, căn cứ kết quả giám sát chất lượng thuốc lưu hành và rà soát các cơ sở có thuốc vi phạm và các cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài đủ điều kiện rút tên ra khỏi danh sách phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu, Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Công bố Đợt 36 - Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm); trong đó:

a) Cập nhật ngày công bố vi phạm chất lượng và thời hạn phải kiểm tra chất lượng 100% các lô thuốc nhập khẩu đối với 01 Công ty do tiếp tục có thuốc vi phạm chất lượng được phát hiện qua hoạt động hậu kiểm:

- Industria Farmaceutica Nova Argentia S.p.A - ITALY (Hậu kiểm).

b) Bổ sung 01 Công ty có thuốc vi phạm chất lượng được phát hiện qua hoạt động hậu kiểm:

PT. Merck Tbk - INDONESIA (Hậu kiểm).

2. Danh sách cập nhật Đợt 36 các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược - Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn - Mục: Quản lý chất lượng thuốc và trang thông tin điện tử của Sở Y tế An Giang – Địa chỉ: http://soyte.angiang.gov.vn – Mục: Dược phẩm – Mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn quản lý và xử lý các tổ chức/cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Sở Y tê biêt và thực hiện ./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang