Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Dược Phẩm - Mỹ Phẩm

Danh sách các đơn vị cung cấp phần mềm quản lý đã chuyển dữ liệu thành công vào cơ sở dữ liệu dược quốc gia

10:57 19/04/2019

Danh sách các đơn vị cung cấp phần mềm quản lý đã chuyển dữ liệu thành công vào cơ sở dữ liệu dược quốc gia được Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế công nhận, gồm 49 đơn vị (cập nhật đến ngày 19/4/2019)
Phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế An Giang
 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang