Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Dược Phẩm - Mỹ Phẩm

Danh sách các đơn vị cung cấp phần mềm quản lý đã chuyển dữ liệu thành công vào cơ sở dữ liệu dược quốc gia (cập nhật đến ngày 02/5/2019)

03:33 03/05/2019

Danh sách các đơn vị cung cấp phần mềm quản lý đã chuyển dữ liệu thành công vào cơ sở dữ liệu dược quốc gia được Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế công nhận, gồm 58 đơn vị (cập nhật đến ngày 02/5/2019)

Đề nghị các cơ sở kinh doanh thuốc khẩn trương liên hệ với các đơn vị cung cấp phần mềm trên và đăng ký cấp tài khoản về Phòng Nghiệp vụ Dược-Sở Y tế

Sở Y tế sẽ cập nhật danh sách các cơ sở cung ứng phần mềm được Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế công nhận./.

Phòng Nghiệp vụ Dược – Sở Y tế An Giang

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang