Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí COVID-19 do củng vi rút SARS-CoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh

04:13 18/08/2021

Vào ngày 18/8/2021, Ông Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Tiểu ban điều trị thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã ký ban hành Quyết định số 3982/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí COVID-19 do củng vi rút SARS-CoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh

Cụ thể:

Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí COVID-19 do chủng vi rút SARS-CoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 1271/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút SARS-CoV-2 (COVID-19) ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh