Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện ký hợp hợp đồng Bảo hiểm y tế năm 2022.

10:39 03/11/2021

Vào ngày 02/11/2021, Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 3702/SYT-NVY về việc danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện ký hợp hợp đồng Bảo hiểm y tế năm 2022.

Cụ thể:

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Khoản 1, Điều 13, Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Sở Y tế cung cấp danh danh các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022. Cụ thể như sau:

Stt

Tên cơ sở

Ghi chú

 1.  

Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang

Có điều trị HIV/AIDS

 1.  

Bệnh viện Đa khoa  khu vực tỉnh

 

 1.  

Bệnh viện Sản - Nhi An Giang

Có điều trị HIV/AIDS

 1.  

Bệnh viện Mắt - TMH - RHM

 

 1.  

Bệnh viện Tim mạch

 

 1.  

Bệnh viện Đa khoa  khu vực Tân Châu

Có điều trị HIV/AIDS

 1.  

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

Có điều trị HIV/AIDS

 1.  

Trung tâm Y tế  thành phố Châu Đốc

Có điều trị HIV/AIDS

 1.  

Trung tâm Y tế  thị xã Tân Châu

 

 1.  

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

Có điều trị HIV/AIDS

 1.  

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

Có điều trị HIV/AIDS

 1.  

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

Có điều trị HIV/AIDS

 1.  

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú

Có điều trị HIV/AIDS

 1.  

Trung tâm Y tế huyện Phú Tân

Có điều trị HIV/AIDS

 1.  

Trung tâm Y tế huyện An Phú

Có điều trị HIV/AIDS

 1.  

Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên

Có điều trị HIV/AIDS

 1.  

Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn

 

 1.  

Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc

 

 1.  

Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân

 

 1.  

Bệnh viện Đa khoa Bình Dân

 

 1.  

Bệnh viện Mắt Long Xuyên

 

 1.  

Bệnh xá Quân y An Giang

 

 1.  

Bệnh xá Công an tỉnh

 

 1.  

Phòng khám đa khoa Bs. Hà Văn Tâm

 

 1.  

Phòng khám đa khoa Kiều Lương

 

 1.  

Phòng khám đa khoa Huỳnh Trung Dũng

 

 1.  

Phòng khám đa khoa Tâm Đức Thoại Sơn

 

 1.  

Chi nhánh Công ty TNHH TPONE - Phòng khám đa khoa Mỹ Thạnh

 

 1.  

Phòng khám đa khoa Duy Tân

 

 

Trân trọng kính chào./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh