Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

An Giang triển khai điểm điều trị lao đa kháng thuốc tại Khoa Lao Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang

09:45 02/07/2021

Hàng năm tỉnh An Giang phát hiện khoảng 140-180 bệnh nhân lao đa kháng thuốc (chiếm khoảng trên 20% tổng số 750 bệnh nhân lao kháng thuốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long)

Trong khi đó, An Giang chưa triển khai Điểm điều trị lao đa kháng (ĐĐT-LĐK) tại tỉnh, bệnh nhân mắc lao đa kháng thuốc phải chuyển đến Bệnh viện lao và Bệnh phổi Cần Thơ để điều trị giai đoạn nội trú. Việc chuyển bệnh nhân đi đến Cần Thơ không những gây khó khăn và tốn kém cho người bệnh mà còn gia tăng nguy cơ lây nhiễm lao đa kháng thuốc ra cộng đồng.

Được sự đồng ý của Chương trình chống lao quốc gia, Trung tâm kiểm soát bệnh tật An Giang phối hợp với Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang triển khai thành lập điểm điều trị lao đa kháng thuốc tại khoa lao Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang;

Căn cứ Công văn số 203/CV-BVAG ngày 18 tháng 3 năm 2020 về việc thống nhất triển khai điểm điều trị lao kháng thuốc tại Khoa lao bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang;

Căn cứ Công văn số 672/BVPTƯ ngày 03/4/2020 về việc triển khai điểm điều trị lao kháng thuốc tại Khoa lao bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang

Trong thời gian qua, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật An Giang phối hợp với Hội chống lao Hoàng Gia Hà lan, Chương trình chống lao Quốc gia(CTCLQG) và tổ chức sức khỏe gia đình Quốc tế (FHI 360) “Dự án USAID hỗ trợ kết thúc bệnh lao” đã triển khai tập huấn chẩn đoán, điều trị và quản lý lao đa kháng thuốc. Cải thiện tình trạng kiểm soát nhiễm khuẩn cho Khoa lao của Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang;

Căn cứ theo tờ trình số 414/TTr-KSBT, ngày 24/3/2021 về việc phê duyệt quy chế phối hợp giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang với bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang;

Thực hiện Quyết định số 349/QĐ-SYT, ngày 24/3/2021của Sở Y tế An Giang ban hành quy chế phối hợp điều trị lao, lao đa kháng thuốc giữa Trung tâm kiểm soát bệnh tật với Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang

Thực hiện Quyết định số 375/QĐ-SYT, ngày 01/4/2021 của Sở Y tế An Giang về việc thành lập Hội đồng điều trị lao đa kháng thuốc;

Thực hiện kế hoạch số 484/KH-KSBT, ngày 06/4/2021 Kế hoạch phối hợp triển khai điểm điều trị lao đa kháng thuốc tại Khoa lao Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang;

Để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu chi phí đi lại, ăn, ở cho bệnh nhân lao đa kháng;

Ngày 28/4/2021, Khoa lao của Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang đã thu nhận ca bệnh nhân lao đa kháng thuốc đầu tiên: Bệnh nhân tên N-T-T-M 40 tuổi địa chỉ ở xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

Việc triển khai ĐĐT-LĐK tại BVĐKTTAG là một yêu cầu cấp thiết trong kiểm soát lây nhiễm và giảm số ca mắc lao đa kháng, không chỉ cho tỉnh An Giang mà còn là mục tiêu quan trọng mà CTCLQG đang hướng tới loại trừ bệnh lao năm 2030./.

Bs. Nguyễn Phương Nam - TT. KSBT An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang