Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế thẩm định hồ sơ Bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế Châu Phú

04:15 03/04/2023

Sáng ngày 01/4/2023, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế An Giang đã tiến hành thẩm định hồ sơ Bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế huyện Châu Phú. Hội đồng chuyên môn gồm có Bs.CKII Đoàn Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế - Chủ tịch Hội đồng thẩm định; Bs.CKII Nguyễn Hoàng Huy - Giám đốc Trung tâm Y tế Châu Phú - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định

(Bs.CKII Đoàn Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế - Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu triển khai buổi thẩm định)

(Bs.CKII Nguyễn Hoàng Huy -  Giám đốc Trung tâm Y tế Châu Phú - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo tổng quan triển khai Bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế Châu Phú)

Sau khi nghe báo cáo về hệ thống thông tin tại Trung tâm Y tế Châu Phú, Hội đồng thẩm định đã trực tiếp khảo sát, kiểm tra cơ sở hạ tầng, thực trạng hoạt động của phần mềm tại các khoa Khám bệnh, khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh, khoa Ngoại tổng hợp, Khoa Nội nhi nhiễm, khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Dược, khoa Sản,…

(Khảo sát Kiosk thông minh tại khu tiếp nhận bệnh nhân TTYT Châu Phú)

(Khảo sát hệ thống máy chủ và trung tâm điều hành hệ thống phần mềm)

(Khảo sát khu vực quét vân tay cho Bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân)

(Khảo sát trả kết quả hình ảnh X.Quang tại khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh thông qua hệ thống PACS theo thông tư 46/2018/TT-BYT)

(Khảo sát bảng thông báo thứ tự cấp phát thuốc tại Khoa Dược – TTB - VTYT)

Sau khi khảo sát, từng thành viên Hội đồng nhận xét các điều kiện về cơ sở hạ tầng, hệ thống phần mềm quản lý Leopard Hospital, và đối chiếu các tiêu chí quy định tại Thông tư số 54/2017/TT-BYT; thông tư số 46/2018/TT-BYT nhận thấy: các biểu mẫu hồ sơ Bệnh án điện tử tương tự như hồ sơ bệnh án giấy, các thông tin của bệnh nhân, kết quả xét nghiệm được lưu đầy đủ trên phần mềm. Trung tâm Y tế Châu Phú có ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ kí số và chữ kí điện tử dùng trong Bệnh án điện tử. Mỗi nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế Châu Phú được cung cấp chữ ký điện tử và sử dụng chữ ký điện tử, chữ ký điện tử đúng nguyên tắc, đảm bảo tính bảo mật, an toàn thông tin trên Bệnh án điện tử.

Kết luận tại buổi thẩm định, Bs.CKII Đoàn Thanh Hùng - Phó  Giám đốc Sở Y tế - Chủ tịch Hội đồng thẩm định đánh giá cao Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Châu Phú đã quan tâm, đầu tư và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đơn vị, đây cũng là chủ trương lớn trong chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế. Các thành viên trong đoàn thẩm định đã kiểm tra thực tế tại các khoa, phòng, đánh giá Bệnh án điện tử có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, phần mềm Leopard đảm bảo liên thông dữ liệu 2 chiều tốt, phòng máy chủ, hạ tầng tương đối rộng rãi, Trung tâm Y tế có các cây thông tin để người bệnh có thể tự tra cứu… Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cũng đề nghị Trung tâm Y tế Châu Phú tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định đầy đủ, chi tiết hơn, tiếp tục nâng cấp và bổ sung để hoàn thiện hơn, có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ với bảo hiểm xã hội huyện trong quá trình triển khai Bệnh án điện tử.  

Tiếp thu ý kiến góp ý của chủ tịch Hội đồng thẩm định, Bs.CKII Nguyễn Hoàng Huy -  Giám đốc Trung tâm Y tế Châu Phú cho biết, việc ứng dụng bệnh án điện tử không chỉ giúp cho Trung tâm Y tế trong quản lý, điều hành và cải cách quy trình khám chữa bệnh, công khai, minh bạch thông tin, giảm phiền hà cho người bệnh mà còn mang lại lợi ích thiết thực, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh hơn.

Cũng tại buổi thẩm định, Hội đồng chuyên môn đã thống nhất với số phiếu 6/7 đạt 85,71%: Trung tâm Y tế Châu Phú đủ điều kiện triển khai Bệnh án điện tử và tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ gửi Cục công nghệ thông tin.

Hà Duy Lộc

Phòng KHNV, TTYT Châu Phú

 

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh