Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang công bố công khai việc xử phạt đối với cá nhân vi phạm hành chính về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh hàng hóa (thực phẩm).

03:09 31/01/2024

Thanh tra Sở Y tế An Giang Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh hàng hóa (thực phẩm).

Căn cứ Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điều 18 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

1. Tên của tổ chức: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tứ Sơn Châu Đốc

Địa chỉ trụ sở chính: Số 102, đường Nguyễn Tri Phương, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa (thực phẩm) quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa với trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị 600.000 đồng.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể:

Phạt tiền với mức phạt là 1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm nghìn đồng)

Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): Không.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cơ sở tiêu hủy tang vật (thực phẩm) vi phạm.

2. Họ và tên: Nguyễn Thanh Điền, Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1985, Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Chủ cơ sở kinh doanh bánh kẹo Phương Thảo (Số 30, Bạch Đằng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Nơi ở hiện tại: số 48/3 đường Thoại Ngọc Hầu, khóm 3, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: 087085022808; ngày cấp: 18/12/ 2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

Kinh doanh hàng hóa (thực phẩm) không rõ nguồn gốc, xuất xứ với trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị 3.050.000 đồng;Hàng hóa (thực phẩm) có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa với trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị 240.000 đồng.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể:

Phạt tiền với mức phạt là 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng) với hành vi: Kinh doanh hàng hóa (thực phẩm) không rõ nguồn gốc, xuất xứ với trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị 3.050.000 đồng.

Phạt tiền với mức phạt là 375.000 đồng (Ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) với hành vi: Hàng hóa (thực phẩm) có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa với trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị 240.000 đồng.

Tổng cộng số tiền phạt là 4.375.000 đồng (bằng chữ: Bốn triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): Không.

Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cơ sở tiêu hủy tang vật (thực phẩm) vi phạm.

3. Họ và tên: Nguyễn Duy Nam, Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 19/7/1978, Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm chay Bảo Ngọc.

Nơi ở hiện tại: Số 18-19, đường Ngô Thời Nhậm, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: 089078002791, ngày cấp: 10/7/2022; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

Buôn bán hàng hóa (thực phẩm) có nhãn ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa với trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị 5.300.000 đồng.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể:

Phạt tiền với mức phạt là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): Không.

Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): Không.

4. Họ và tên: Lê Xuân Sơn; Giới tính: Nam;

Ngày, tháng, năm sinh: 10/9/1994; Quốc tịch: Việt Nam;

Nghề nghiệp: Y sĩ; Số điện thoại: 0976269189;

Chức danh: Chủ cơ sở Nha khoa Nhân Đức Smile tại địa chỉ số 81-83 ấp Phú Xương, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Căn cước công dân số: 038094011398; ngày cấp: 27/10/2022; nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: số 190 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu.

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

Khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể:

Phạt tiền với mức phạt là 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng) với hành vi: Khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Phạt tiền với mức phạt là 45.000.000 đồng (bốn mươi lăm triệu đồng) với hành vi: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;

Tổng cộng phạt tiền với mức phạt là 80.000.000 đồng (số tiền viết bằng chữ: Tám mươi triệu đồng).

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động. Cụ thể:

Đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 (mười tám) tháng;

Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung kể từ ngày 29/01/2024.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Không.

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang