Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Triển khai đánh giá nguy cơ người nhiễm COVID-19 theo Quyết định số 5525/QĐ-BYT và cập nhật, điều chỉnh quy định điều trị F0 tại nhà.

11:30 11/12/2021

Vào ngày 10/12/2021, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 4363/SYT-NVY về việc triển khai đánh giá nguy cơ người nhiễm COVID-19 theo Quyết định số 5525/QĐ-BYT và cập nhật, điều chỉnh quy định điều trị F0 tại nhà.

Cụ thể:

Căn cứ Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà”;

Căn cứ Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị;

Căn cứ Công văn số 1693/K2ĐT-KHCN ngày 26/11/2021 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế về việc quản lý thuốc và điều trị F0 tại nhà trong chương trình sử dụng thốc molnupiravir có kiểm soát;

Căn cứ Kế hoạch số 3161/KH-SYT ngày 03/10/2021 của Sở Y tế về việc cách ly điều trị tại nhà các trường hợp F0 không triệu chứng trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Công văn số 4000/SYT-NVY ngày 16/11/2021 của Sở Y tế về việc cập nhật quản lý, theo dõi, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà;

Sở Y tế cập nhật đánh giá nguy cơ người mắc COVID-19 và điều trị F0 tại nhà, với những nội dung sau đây:

1. Triển khai áp dụng đánh giá, phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị theo hướng dẫn tại Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế (xin đính kèm) thay thế Quyết định số 3646/QĐ-BYT ngày 31/7/2021 của Bộ Y tế.

2. Cập nhật và điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch số 3161/KH-SYT ngày 03/10/2021 của Sở Y tế về việc cách ly điều trị tại nhà các trường hợp F0 không triệu chứng trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang và Công văn số 4000/SYT-NVY ngày 16/11/2021 của Sở Y tế về việc cập nhật quản lý, theo dõi, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà (Phụ lục 1).

3. Các Trạm Y tế xã phường, thị trấn quản lý điều trị F0 tại nhà và các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm việc phân loại nguy cơ. Tuy nhiên, căn cứ trên đánh giá nguy cơ, tình trạng lâm sàng của người bệnh và tính sẵn có của giường bệnh, các cơ sở y tế (bác sỹ điều trị) có quyền quyết định người bệnh được cách ly điều trị tại nhà hay chuyển người bệnh vào cơ sở thu dung điều trị COVID-19 phù hợp với điều kiện thực tế.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang