Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Chấn chỉnh công tác khám, chữa bệnh đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới.

03:00 08/08/2022

Vào ngày 04/8/2022, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 2494/SYT-NVY về việc chấn chỉnh công tác khám, chữa bệnh đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới.

Cụ thể:

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ đã khẳng định: đồng tính hoàn toàn không phải là bệnh, vậy nên đồng tính không thể “chữa”, không cần “chữa” và cũng không thể làm cách nào thay đổi được.

Ngày 17/5/1990, WHO cũng đã chính thức loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh Tâm thần. Kể từ năm 1994, đồng tính luyến ái không còn bị coi là bệnh, không có tên trong bảng DSM 5 (Cẩm nang Chẩn doán và Thống kê rối loạn tâm thần). WHO cũng đã xác định “đồng tính không phải là bệnh”, mà là những người có xu hướng tính dục với người đồng giới. Đồng tính và chuyển giới đã được WHO đưa ra khỏi chương Bệnh rối loạn tâm thần và hành vi trong Danh mục các bệnh Quốc tế (ICD) lần lượt vào các năm 1990 và 2019.

Thực hiện Công văn số 4132/BYT-PC ngày 03/8/2022 của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác khám, chữa bệnh đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới, Sở Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để các bác sỹ, nhân viên y tế và người dân đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiểu đúng về người đồng tính, song tính và chuyển giới;

- Khi tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người đồng tính, song tính, chuyển giới phải bình đẳng, tôn trọng về giới tính, không phân biệt đối xử, kỳ thị đối với các đối tượng này;

- Không coi đồng tính, song tính, chuyển giới là một bệnh;

- Không can thiệp, ép buộc điều trị đối với các đối tượng này, nếu có chỉ là hỗ trợ về tâm lý và do người có hiểu biết về bản dạng giới thực hiện.

2. Thanh tra Sở Y tế; Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố: tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người hành nghề trong việc thực hiện, tuân thủ các nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị quán triệt, nghiêm túc thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang