Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Cập nhật đối tượng sử dụng và hoàn thiện hồ sơ bệnh án người dùng thuốc Molnupiravir trong điều trị COVID-19.

05:28 27/12/2021

Vào chiều ngày 27/12/2021, Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế đã ký ban hành Công văn số 4712/SYT-NVY về việc cập nhật đối tượng sử dụng và hoàn thiện hồ sơ bệnh án người dùng thuốc Molnupiravir trong điều trị COVID-19.

Cụ thể:

Ngày 23/12/2021, thuốc Molnupiravir đã được cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp để điều trị người mắc COVID-19 từ mức độ nhẹ đến trung bình;

Dựa vào số liệu bệnh án trên Hệ thống báo cáo của Chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát trong điều trị các trường hợp mắc COVID-19 tại An Giang của Bộ Y tế (xin gọi tắt là Chương trình);

Được sự cho phép của Bộ Y tế và Trường Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh (đơn vị điều phối Chương trình nghiên cứu tại An Giang);

Sở Y tế cập nhật đối tượng sử dụng và bổ sung hoàn thiện hồ sơ bệnh án người dùng thuốc Molnupiravir trong Chương trình với những nội dung sau đây:

1. Cập nhật những thay đổi, bổ sung Chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát trong điều trị các trường hợp mắc COVID-19 tại An Giang như sau:

1.1. Mở rộng độ tuổi được sử dụng Molnupiravir: từ 18 đến 80 tuổi. Đối với người trên 80 tuổi, việc sử dụng thuốc Molnupiravir để điều trị COVID-19 sẽ do nghiên cứu viên (bác sỹ trực tiếp khám, tư vấn người bệnh) quyết định và phải có sự đồng thuận của người bệnh hay người nhà người bệnh.

1.2. Quy trình xét nghiệm, theo dõi sau dùng thuốc:

- Ngày thứ 1:

+ Người đủ tiêu chuẩn tham gia Chương trình khi có kết quả RT-PCR với SARS-CoV-2 dương tính, có số chu kỳ ngưỡng (Ct) dưới 30 ở lần xét nghiệm gần nhất, lâm sàng được đánh giá là thể nhẹ hoặc không có triệu chứng;

+ Người có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính với SARS-CoV-2 đang cách ly điều trị tại nhà hoặc tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19, nếu đủ các điều kiện tham gia Chương trình (người F0 phải có ký cam kết tham gia Chương trình và bổ sung thêm cam kết ngưng dùng thuốc nếu có kết quả RT-PCR âm tính); có thể được cấp sử dụng thuốc Molnupiravir sớm (sáng uống 4 viên, chiều uống 4 viên) và ngay sau đó phải thực hiện xét nghiệm khẳng định lại bằng kỹ thuật RT-PCR, khi có kết quả phải bổ sung kết quả xét nghiệm vào hồ sơ bệnh án theo quy định của Chương trình. Trường hợp kết quả RT-PCR âm tính thì ngưng dùng thuốc Molnupiravir, thu hồi thuốc còn lại (nếu có) và kết thúc hồ sơ bệnh án.

- Ngày thứ 6: Thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh (sau khi kết thúc 05 ngày dùng thuốc Molnupiravir).

+ Nếu kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính: cấp giấy xác nhận hoàn thành điều trị cho người bệnh, bổ sung kết quả xét nghiệm N6 vào hồ sơ bệnh án của Chương trình theo quy định.

+ Trường hợp kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính: thực hiện test kháng nguyên nhanh kiểm tra lại vào ngày thứ 10, cấp giấy xác nhận hoàn thành điều trị cho người bệnh khi kết quả âm tính, bổ sung kết quả xét nghiệm N10 vào hồ sơ bệnh án của Chương trình theo quy định.

- Ngày thứ 14:

+ Cập nhật tình hình sức khỏe người bệnh vào hồ sơ bệnh án.

+ Xét nghiệm lại kháng nguyên nhanh nếu kết quả xét nghiệm N10 vẫn còn dương tính;

2. Tăng cường sử dụng thuốc kháng virus để điều trị cho người mắc COVID-19, nhất là thuốc Molnupiravir khi người bệnh đã đáp ứng các yêu cầu theo quy định, ưu tiên sử dụng thuốc cho những đối tượng mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ từ trung bình đến rất cao theo Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế, nhằm giảm số ca mắc nặng, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong.

3. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc hoàn thiện hồ sơ bệnh án trên Hệ thống của Chương trình, bổ sung ngay các phần còn thiếu: Phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu của người bệnh (ICF), kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh các ngày theo quy định, ghi nhận các biến cố bất lợi (Adverse Event - AE), biến cố bất lợi nghiêm trọng (Serious Adverse Event - SAE) sau dùng thuốc,…Sở Y tế sẽ dựa vào số hồ sơ bệnh án trên hệ thống (nhất là kết quả xét nghiệm, đánh giá sau dùng thuốc) để làm cơ sở cấp bổ sung thuốc cho các địa phương.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc, nhanh chóng triển khai thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang